Linija
Republicki zavod za sport
11.01.2021.

Prvi tim Crvene zvezde na testiranjima u ZSMSRS

Proteklih par dana, fudbaleri  Crvene zvezde su koristili da bi obavli sportsko-medicinska i motorička testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS. Ceo prvi tim, njih 28, su bili na zdravstvenim pregledima i na funkcionalnim testiranjima.


Više icoMore
30.12.2020.

Radno vreme sportskih objekata Zavoda za sport i medicinu sporta RS tokom predstojećih praznika

Radno vreme I Nacionalnog trening centra - Doma sportova i Zatvorenog olimpijskog bazena tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika

-          31.12.2020. godine do 15:30 časova
-          01.01.2021. godine neradni dan
-          02.01.2021. godine je radni dan sa redovnim radnim vremenom
-          06.01.2021. godine do 15:30 časova
-          07.01.2021. godine je neradni dan


Više icoMore


29.12.2020.

Radno vreme sportskih objekata Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Radi suzbijanja zaraze izazvane korona virusom, Zavod za sport i medicinu sporta RS, usklađen sa novim merama Vlade RS, koriguje način rada sportskih objekata.

 
 
Sportski objekti imaju redovno radno vreme radnim danima od 07.00-17.00 sati, za sprovođenje sportsko-rekreativnih programa.
 
- rekreativno bavljenje sportom / radnim danima od 07.00-17.00 sati;
 
- granski sportski savezi, klubovi za pripremu za registrovana takmičenja - moguć trenažni proces i posle 17.00 sati radnim danima kao i u danima vikenda po utvrđenim rasporedima;
 
- sportsko-rekreativni klubovi i škole sporta / radnim danima od 07.00-17.00;
 
- lekarsko obezbeđenje ZSMSRS / radnim danim od 07.00-17.00 sati, s obzirom da se ovom uslugom obuhvataju rekreativni korisnici iz grupe građanstvo - korisnici po ugovorima imaju obavezu sopstvenog organizovanja lekarskog obezbeđenja;
 
- spasilačko obezbeđenje na vodi / uvek u terminima kada su korisnici na bazenima.
 
Molimo da u skladu sa tim organizujete svoje aktivnosti i pridržavate se strogo i svih do sada utvrđenih mera i pravila ponašanja za korišćenje objekata Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
 
O izmenama i/ili dopunama i usklađivanjima našeg rada, u odnosu na mere koje se budu donosile u narednom periodu, bićete redovno obaveštavani.
 
Čuvajte se i budite zdravi.

Više icoMore


28.12.2020.

Projekat Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Video

U ovoj multifunkcionalnoj dvorani, koja je u sklopu I Nacionalnog trening centra, treniraće mnogobrojni nacionalni sportski savezi. Biće izgrađena u skladu sa svim ekološkim standardima, a ono po čemu će posebno biti specifična je zeleni krov, na kojoj će biti vidikovac sa prirodnom travom. Krovna površina biće zatravljena i uklopljena, kao i ceo objekat, u celinu sa okolnim terenom i vegetacijom. Izgradnja kompleksa traje već nepunih godinu ipo dana, a završetak očekujemo u prvoj polovini sledeće godine.

 Multifunkcionalna dvorana Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku 
 
U ovom sportsko – rekreativnom objektu predviđeni su trening sadržaji za više sportova ali i sadržaji za medicinu sporta, kao i tereni za druge sportove sa loptom, zone za relaksaciju, teretane i zajedničke prostorije koje će biti na raspolaganju svim sportistima. Biće napravljena tako da će moći na dnevnom nivou da ugosti više saveza. Kontinuiranom modernizacijom kroz unapređenje infrastrukture podižemo značaj sporta i nivo usluga naše jedinstvene sportske ustanove.
 
''Ovaj objekat će omogućiti da sportisti imaju autonomne sadržaje neophodne za obavljanje trenažnog procesa na visokom nivou i uz korišćenje zajedničkih sadržaja u okviru objekta. Izgradnjom objekta želimo da našim sportistima pružimo vrhunske uslove za profesionalni razvoj, kakve imaju njihove kolege u zemljama sa većim brojem evropskih, svetskih i olimpijskih odličja od naše. Verujemo da će po završetku izgradnje njenu prednost i značaj prepoznati i građani, što kroz jaču afirmaciju individualnih sportova po kojima naša zemlja nije bila toliko prepoznavana kao kada je reč o timskim, što kroz primer da smo i uslovima izgradnje objekta u neposrednoj okolini autentičnog prirodnog ambijenta sposobni da vodimo računa o životnoj sredini, učinimo je lepšom i kao takvu je ostavimo generacijama koje dolaze'', navodi direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS gospodin Goran Bojović.

Više icoMore


28.12.2020.

Šampioni na kontrolama utreniranosti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Sportsko - medicinski pregled obuhvata: laboratorijske analize krvi, antropometrijska merenja, fizikalni pregled po sistemima, elektrokardiografija, ultrazvučni pregled srca.
 
Nakon utvrđivanja zdravstvenog stanja, prelazi se na standardizovana funkcionalna testiranja. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.

Kontrola utreniranosti podrazumeva: određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom, određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah", određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi.
 
Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

Najsavremenijom dijagnostičkom opremom stručnjaci Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportutestiraju i analiziraju motoričke sposobnosti sportista. Stručnjaci za analitiku realizuju motorička testiranja u savremenoj biomehaničkoj laboratoriji gde se može utvrditi stepen utreniranosti takmičara i proceniti rizik za povređivanje.
                                                                                                                        
Sport postaje sve zahtevniji, a profesionalni sportisti izloženi su sve većim naporima. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji kako bi se maksimalno unapredila sportska dostignuća a sa druge strane smanjio rizik od povrede.
 
 

Više icoMore


28.12.2020.

Ponude i programi Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Tradicija sportskih aktivnosti u Košutnjaku je veoma duga. Jedan deo ove šume je i Nacionalni trening centar. Postoji čitav niz različitih sportskih objekata, od kojih su neki odlično uređeni, dok su pojedini u fazi izgradnje. Mnogi se mogu koristiti besplatno, dok se drugi plaćaju. Objekti su razmešteni na površini od preko četrdeset hektara. Tu su otvoreni i zatvoreni tereni koji su jedni od najatraktivnijih u državi. Struktura Nacionalnog trening centra omogućava odvijanje brojnih sadržaja organizovane ili individualne rekreacije za različite grupe korisnika kao i realizaciju seminara, sportskih kampova, takmičenja, manifestacija. Dom sportova je objekat sa najsavremenijim uslovima koji su stavljeni u funkciju sporta, kako vrhunskim sportistima tako i širokom krugu sportista rekreativaca. U sklopu Nacionalnog centra je i izdvojeno odeljenje u opštini Kladovo, Omladinsko Sportski kamp Karataš. U toku je izgradnja najznačajnijeg infrastrukturnog projekta, Multifunkcionalna dvorana.

Sve sportske prostorije i tereni su sportistima i građanstvu na raspolaganju. Molimo korisnike da se pridržavaju pravila ponašanja i korišćenja u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.
 
 
U Domu sportova I Nacionalnog trening centra ZSMSRS, počeo je sa radom Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika. Uključivanjem u program deca dobijaju besplatan pregled posturalnog statusa najsavremenijim sistemom 3D kamerama.
 
U toku je i sportsko – rekreativni program ''Škola plivanja''. Časovi plivanja se realizuju 3 puta nedeljno u zatvorenom bazenu u Domu sportova. Ponedeljkom, sredom i petkom od 9-10 i 15-16 časova. Mesečna propusnica za školu plivanja iznosi 3000 dinara. Za dvoje dece iz iste porodice cena usluge će biti 20% niža, dok za treće dete ulaznica će biti besplatna. Svi zainteresovani mogu da se prijave na blagajni Doma sportova ili na 066 6410 823 ; 066 6410 723.

Više icoMore


28.12.2020.

Teretana Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Teretana u sklopu I Nacionalnog trening centra, u Domu sportova, dostupna je na korišćenje nacionalnim selekcijama, sportistima i rekreativcima u toku cele radne nedelje. Na prostoru od 170 metara kvadratnih postavljene su najsavremenije sprave za vežbanje. Pod teretane  je prekriven gumenom podlogom, a sala u kojoj se nalazi kompletna oprema za trening i fitnes ima prirodnu osvetljenost i dobru ventilaciju.

 

Više icoMore


22.12.2020.

Stipendisti Ministarstva omladine i sporta RS na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Stipendistina motoričkim testiranjima u laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

 FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta)
 
FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti treneri i sportisti dobijaju mogućnost:
  • Uvida u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti
  • Stručno - savetodavne pomoći
  • Optimalnog planiranja i programiranja
  • Individualizacije u radu
  • Praćenja efikasnosti trenažnog procesa
  • Korekcije trenažog procesa
  • Motivacije za dalji rad 
 
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije u svom Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše motorička testiranja na najsavremenijoj opremi. Stručnjaci za analitiku u sportu realizuju programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja. Značaj kontrole motoričkih sposobnosti se ogleda u utvrđivanju prednosti i slabosti kod sportista, karakteristikama potrebnim za uspeh i identifikovanje talenta.

Više icoMore


22.12.2020.

Stipendisti na redovnim kontrolama zdravstvene spreme u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Testiranja i sportsko – medicinske kontrole u Zavodu za sport i medicinu sporta RS se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

Zavod za sport i medicinu sporta RS utvrđuje zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima. Funkcionalnim testom opterećenja proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizmada se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole. Prvo se radi sportsko medicinski pregled, koji se sastoji od antropometrije – merenja telesne težine, telesne visine, procenta telesne masti, analize krvi, fizikalnog pregleda i EKG-a u miru… Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu. Pregled i testiranje je potrebno uraditi pre početka bavljenja sportom, a poželjno je da se radi 2-3 puta godišnje. Profesionalni i ozbiljni sportisti ovaj test rade da bi proverili svoju kondiciju i formu. Zavod za sport i medicinu sporta RS je vodeća i najmerodavnija ustanova za obavljanje ovakvih testova.
 
Pokazatelj kondicije - test maksimalnog volumena potrošenog kiseonika, tzv. VO2 max test.VO2 max je maksimalna potrošnja kiseonika iliaerobni kapacitet koji organizam može da transportuje i iskoristi u toku vežbanja sa postepenim pojačavanjem inteziteta. VO2 max se iskazuje ili u apsolutnom odnosu u litrima u minuti (l/min) ili u relativnom odnosu u mililitrima po kilogramu u minutu (ml/kg/min). Ovaj relativni odnos se često koristi da bi se sportisti mogli upoređavati u smislu izdržljivosti i snage. Merenje VO2 max se obavlja testom opterećenja gde se otpor, a time i intezitet vežbanja postepeno povećavaju (na traci ili ergo-biciklu), dok se meri odnos koncentracije udahnutog kiseonika i izdahnutog ugljen dioksida. Inspirijum i ekspiriujum mere se posebnom aparaturom, a da bi se to postiglo trkač svre vreme testa nosi masku koja je stavljena na lice. Maksimalni VO2 se dostiže kada se potrošnja kiseonika ustali na nekom nivou i pored povećavanja opterećenja.
 
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS je vodeća i najmerodavnija ustanova za obavljanje ovakvih testova.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sledeća >

                         
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.