Linija
Republicki zavod za sport
7.09.2020.

XXXVI Svetski kongres sportske medicine

Poziv za registraciju i prijavu na XXXVI svetski kongres sportske medicine, FIMS2020, Megaron Atina međunarodni konferencijski centar, 23 - 26.09.2021.

36TH WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE - ATHENS - GREECE 2021


Više icoMore


7.09.2020.

Usluge Zavoda za sport i medicinu sporta Repubike Srbije

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije čine specijalisti iz oblasti: medicine sporta, tehnologije trenažnog procesa (uključujući i vežbanje radi zdravlja), psihologije sporta, informaciono dokumentacione delatnosti u sportu. Takođe, postoje službe za pravna, ekonomska, marketinška i druga pitanja i kadar različitih profila koji se bavi održavanjem velikog kompleksa.

U okviru Zavoda za sport i medicinu sporta, od osnivanja, radi biblioteka fonda blizu 8.300 jedinica. Različiti sadržaji o sportu od nedavno su dostupni i u elektronskom izdanju.
 
Na prostoru od 43 hektara nalaze se laboratorije za sportsko - medicinske preglede, motorička i psihološka testiranja, zatvoreni i otvoreni sportski tereni, trim staza, kompleks otvorenog plivališta, atletski stadion, Dom sportova, hotel Trim.
 
Usluge laboratorije za preglede i testiranja (najmodernija oprema za sportsko - medicinsku, psihološku i motoričku dijagnostiku, primena savremene metodologije testiranja), i objekte sportske namene, pored vrhunskih takmičara, koriste i parasportisti, rekreativci, deca, udruženja, škole, fakulteti, kompanije koje brinu o rekreaciji zaposlenih.
 
Gotovo ceo kompleks Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije dostupan je i za lica sa posebnim potrebama.

Više icoMore


7.09.2020.

Ponude i programi Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Tradicija sportskih aktivnosti u Košutnjaku je veoma duga. Jedan deo ove šume je i Nacionalni trening centar. Postoji čitav niz različitih sportskih objekata, od kojih su neki odlično uređeni, dok su pojedini u fazi izgradnje. Mnogi se mogu koristiti besplatno, dok se drugi plaćaju. Objekti su razmešteni na površini od preko četrdeset hektara. Tu su otvoreni i zatvoreni tereni koji su jedni od najatraktivnijih u državi. Struktura Nacionalnog trening centra omogućava odvijanje brojnih sadržaja organizovane ili individualne rekreacije za različite grupe korisnika kao i realizaciju seminara, sportskih kampova, takmičenja, manifestacija. Dom sportova je objekat sa najsavremenijim uslovima koji su stavljeni u funkciju sporta, kako vrhunskim sportistima tako i širokom krugu sportista rekreativaca. U sklopu Nacionalnog centra je i izdvojeno odeljenje u opštini Kladovo, Omladinsko Sportski kamp Karataš. U toku je izgradnja najznačajnijeg infrastrukturnog projekta, Multifunkcionalna dvorana.

Nakon ublažavanja prethodno sprovedenih mera koji se odnose na virus COVID-19, sve sportske prostorije i tereni su sportistima i građanstvu na raspolaganju, a od danas i bazen u Domu sportova. Molimo korisnike da se pridržavaju pravila ponašanja i korišćenja u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.
 
 
U Domu sportova I Nacionalnog trening centra ZSMSRS, počeo je sa radom Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika. Uključivanjem u program deca dobijaju besplatan pregled posturalnog statusa najsavremenijim sistemom 3D kamerama.
 
Od 14.09. počinje i sportsko – rekreativni program ''Škola plivanja''. Časovi plivanja će biti realizovani 3 puta nedeljno u zatvorenom bazenu u Domu sportova. Ponedeljkom, sredom i petkom od 9-10 i 15-16 časova. Mesečna propusnica za školu plivanja će iznositi 3000 dinara. Za dvoje dece iz iste porodice cena usluge će biti 20% niža, dok za treće dete ulaznica će biti besplatna. Svi zainteresovani mogu da se prijave na blagajni Doma sportova ili na 066 6410 823 ; 066 6410 723.

Više icoMore


7.09.2020.

Letnje Masters prvenstvo na bazenima Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku

U skladu sa trenutnom zdravstvenom situacijom u Srbiji, poštujući mere nadležnih zdravstvenih institucija, Plivački savez Srbije prilagodio je kalendar svojih aktivnosti. Vodeći računa o zdravlju i dobrobiti svih članova PSS pomerene su sve prvobitno planirane aktivnosti vezane za organizaciju Razvojnih kampova PSS.

Letnje pojedinačno i ekipno otvoreno masters prvenstvo održalo se u subotu 05.03. na Otvorenom plivalištu Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku.
 
Po ublažavanju mera nadležnih institucija i javnih zdravstvenih institucija utvrđeno je da su se stekli uslovi za organizovanje Razvojnog kampa PSS u 2020. godini. Kamp PSS biće održan u Beogradu, na Košutnjaku od 29.09. do 02.10.2020. godine u nešto manjem broju, kako bi se ispoštovali propisane mere.

Više icoMore


4.09.2020.

Nova sportska dvorana Nacionalnog trening centra u Košutnjaku

''Izgradnja Multifunkcionalne dvorane u sklopu I Nacionalnog trening centra u Košutnjaku trenutno je najveća investicija u sportsku infrastrukturu, a novi objekat zamišljen je kao multifunkcionalni kompleks za 6 sportova. Moderni trening centar nalaziće se kod postojećeg Doma sportova sa specijalizovanim sadržajima namenjenim borilačkim sportovima. U okviru multifunkcionalnog objekta nalaziće se trening sadržaji za rvanje, džudo, tekvondo i karate, kao i centri streljačkog i penjačkog saveza. Organizacija unutrašnjosti osmišljena je da omogući potpunu autonomiju za svaki od pomenutih sportova, kao i sve sadržaje neophodne za obavljanje trenažnog procesa na najvišem nivou. Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove objekat će posedovati i niz zajedničkih sadržaja, kao što su svlačionice, kupatila, ambulantu, kancelarijski prostor. U okviru podzemne etaže nalaziće se 145 parking mesta i streljana, na prizemlju su planirana dva borilišta i košarkaški teren, dok će se na prvom spratu nalaziti još dve trening sale, kao i prateće kancelarije i svlačionice. Objekat se nalazi na iskošenom terenu, pa su autori idejnog rešenja pokušali da oblikovanjem prilagode morfologiji terena, kako bi sam objekat što manje narušio prirodni ambijent u okruženju. Na mestima gde je teren viši objekat zaranja u teren, pa kosi krovovi objekata obrazuju jedinstvenu ravan dostupnu pešacima i rekreativnom korišćenju. Planirana je staklena ograda na ivici krovne terase, a krovna površina biće zatravljena i uklopljena u celinu sa okolnim terenom i vegetacijom. Osim težnji da se objekat uklopi u pejzaž, vodilo se računa da se sportska dvorana utopi u okruženje, prirodu simulirajući strukture terena i zelenila. Završetak izgradnje ovog, nazovimo ga, ''zelenog'' objekta očekuje se u drugom kvartalu sledeće godine'', izjavljuje direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Goran Bojović.

 Multifunkcionalna dvorana I Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku

Više icoMore


3.09.2020.

Škola plivanja i korektivna gimnastika u Domu sportova ZSMSRS

U sklopu Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu radi i Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku. Hipokinezija, nepravilno sedenje, stajanje i dugotrajan rad, neadekvatna ishrana, kao i razna urođena i stečena oštećenja lokomotornog aparata posledica su savremenog načina života a doprinose narušavanju posturalnog statusa i opadanju nivoa fizičke sposobnosti dece, omladine i odraslih. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika. Uključivanjem u program deca dobijaju besplatan pregled posturalnog statusa najsavremenijim sistemom 3D kamerama. Osnovni cilj Kabineta za preventivno - korektivnu gimnastiku je praćenje i poboljšanje posturalnog statusa dece i omladine u Republici Srbiji. Kabinet za korektivnu gimnastiku je adaptiran prema najvišim međunarodnim standardima i kao takav poseduje najnoviju dijagnostičku tehnologiju iz ove oblasti. Sve programe sprovodi intredisciplinarni tim stručnjaka Zavoda za sport. Stručni tim sastavljen od profesora sporta i fizičkog vaspitanja i lekara.

 
Saradnici odeljenja za fizičko vaspitanje i rekreaciju Zavoda za sport i medicinu sporta RS realizuju sportsko – rekreativni program ''Škola plivanja'', koja će početi 14.09. Časovi plivanja će biti realizovani 3 puta nedeljno u zatvorenom bazenu u Domu sportova. Ponedeljkom, sredom i petkom od 9-10 i 15-16 časova. Mesečna propusnica za školu plivanja će iznositi 3000 dinara. Za dvoje dece iz iste porodice cena usluge će biti 20% niža, dok za treće dete ulaznica će biti besplatna. Svi zainteresovani mogu da se prijave na blagajni Doma sportova ili na 066 6410 823 ; 066 6410 723.
 
Za korisnike je otvorena i teretana u Domu sportova, na prostoru od 170 metara kvadratnih, gde su postavljene najsavremenije mašine marke Cybex. Teretana je u funkciji cele nedelje, a radno vreme za korisnike je od 7 do 22 sata. Korisnicima je na raspolaganju stručno lice za realizaciju treninga kao i medicinsku podršku koja se nalazi u okviru Doma sportova Zavoda za sport i medicinu sporta RS. Mogući su vođeni i personalni treninzi. Cene mesečnih karata su pristupačne, a u ponudi je i program ''Max'' (teretana, bazen, sauna).

Više icoMore


2.09.2020.

Dom sportova počinje sa radom

Poštovani korisnici, Dom sportova I Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS, se od sutra 03.09. otvara za korišćenje i realizaciju sportskih i sportsko - rekreatvinih programa. Sve sportske prostorije sportistima i građanstvu će biti na raspolaganju, osim saune i zatvorenog bazena, po režimu rada i pravilima ponašanja i korišćenja u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Zatvoreni bazen u Domu sportova će biti dostupan od ponedeljka 07.09.2020. godine.
 

Više icoMore


2.09.2020.

Testiranja sportista na COVID 19 u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

''Zavod za sport i medicinu sporta RS obustavio je do daljeg korišćenje usluga Doma sportova, zatvorenih sportskih terena zbog pandemije koja još uvek traje. Tereni na otvorenom su dostupni za korišćenje, kao i otvoreno plivalište. Naši zdravstveni radnici Zavoda su od marta meseca ove godine, na raspolaganju Ministarstvu zdravlja RS do daljeg. Zavod za sport i medicinu sporta RS će na na osnovu potpisane saradnje sa Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici, učestvovati u preventivnim merama i testiranjima sportista na prisustvo virusa COVID 19, u skladu sa smernicama saradnje. Saradnja je omogućena zahvaljujući podršci Ministarstvu privrede, omladine i sporta i zdravlje, a sve sa ciljem unapređenja zaštite zdravlja sportista. Testiranja sportista i sportskih stručnjaka na COVID 19 obavljaće se u skladu sa smernicama saradnje i po indikacijama koje utvrđuje Zavod za sport i medicinu sporta RS. Pandemija je u skladu sa informacijama kriznog staba u fazi slabljenja, ali to nije razlog za preveliko opuštanje. Odgovorno ponašanje ostaje model koji moramo usvojiti i za ubuduće jer postovanjem mera, čuvamo pre svega svoje zdravlje ali i svojih najbližih'', generalni direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS g. Goran Bojović.

 
''Unapred se zahvaljujem na odgovornom ponašanju sportista prema sopstvenom ali i zdravlju drugih'', zaključuje Bojović.

Više icoMore


2.09.2020.

DELUJMO PREVENTIVNO I BUDIMO ODGOVORNI PREMA SEBI I DRUGIMA

Ministarstvo zdravlja RS

 

Molimo vas da u cilju sprečavanja zaražavanja i prenošenja infekcije u Republici Srbiji, ali i u cilju zaštite vašeg zdravlja, preduzmete sledeće mere:
 
  • u narednim danima smanjite kontakte sa drugim osobama;
  • često perite ruke sapunom i vodom ili koristite sredstvo za dezinfekciju;
  • izbegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju;
  • izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome infekcije;
  • izbegavajte pozdravljanje i održavajte razdaljinu od najmanje jednog metra;
  • koristite maske koje prekrivaju nos i usta kada boravite u zatvorenim prostorijama;
  • često provetravajte prostorije u kojima boravite;
  • ako osetite simptome infekcije organa za disanje (povišena temperatura, kijavica, kašalj, curenje iz nosa, otežano disanje ili drugo), odmah stavite masku preko usta i nosa, pojačate higijenu ruku (pranje toplom vodom i sapunom), izbegavajte kontakte sa drugim osobama, koristite maramicu kad kijate ili kašljete, i pozovite telefonom epidemiologa instituta ili zavoda za javno zdravlje nadležnog za područje u kome boravite. Od epidemiologa ćete dobiti uputstva o daljem postupku.
 
Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima.
 
Unapred vam se zahvaljujemo na odgovornom ponašanju prema sopstvenom zdravlju, kao i prema zdravlju svih stanovnika Republike Srbije.


Više icoMore


2.09.2020.

Mere predostrožnosti od strane Zavoda za sport i medicinu sporta RS zbog pandemije

Zbog nastale epidemiološke situacije, koja još uvek traje, Zavod za sport i medicinu sporta RS obustavio je do daljeg korišćenje usluga Doma sportova. Tereni na otvorenom su dostupni za korišćenje. Naši stručni saradnici, lekari, su na raspolaganju Ministarstvu zdravlja RS.

''Želimo da pomognemo koliko možemo i da još jednom pokažemo da je naš sistem ideja solidarnosti i obzirnosti prema sugrađanima. Zalaganjem za ono što predstavljamo, šaljemo jasnu poruku celokupnoj naciji da ćemo što se nas tiče uložiti maksimum radi suzbijanja negativnih efekata koji nas očekuju. Odgovornim ponašanjem dajemo primer drugima, a ozbiljnost situacije podižemo na još viši nivo'', ističe generalni menadžer Zavoda za sport i medicinu sporta RS g. Goran Bojović.
Zahvaljujemo se na razumevanju i poverenju


Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sledeća >

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.