Linija
Republicki zavod za sport
15.12.2020.

Sportisti na motoričkim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Testiranja na Izokinetičkom dinamometru

Primenom izokinetičkog dinamometra savremena laboratorija za testiranje Zavoda za sport pruža uvid u procenu neuromišićnih funkcija. U osnovi izokinetičkog pristupa je izuzetno precizno merenje velikog broja varijabli različitih pokreta segmenata tela u velikom opsegu različitih brzina  i režima rada. Testiranje je podjednako bezbedno moguće izvoditi u periodu trenažnog ciklusa i tokom rehabilitacije. Ovakvim pristupom može se pratiti razvoj sposobnosti, oporavak funkcija povređenog ekstremiteta i odnos različitih mišićnih grupa koje izvode određeni motorički pokret.
 
Prednost testiranja:
 • Motivacija treneru i sportisti jer prati neuromišićne sposobnosti i daje detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti ispitanika, shodno sportu kojim se bave
 • Omogućava dobijanje preciznih informacija o skrivenim uzrocima povreda, kao što su nedovoljna jačina mišića i disbalansi i asimetričnost između određenih mišićnih grupa

Više icoMore


15.12.2020.

Stipendistkinja na redovnim pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

U Sektoru medicine sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS svi korisnici sportsko - medicinskih usluga, pre kontrole utreniranosti, prolaze detaljan medicinski pregled, određene nivoe zdravstvene kontrole, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Nakon uvida u zdravstvenu spremu, prolaze standardizovane testove – funkcionalna testiranja koja se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.

 Jasmina Milovanović, reprezentativka Srbije u streljaštvu na redovnim zdravstvenim kontrolama u Sektoru medicine sporta ZSMSRS
 
Sportsko - medicinski pregled obuhvata:
 
-          Fizikalni pregled po sistemima
-          Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
-          Elektrokardiografija (EKG)
-          Psihodijagnostika
-          Spirometrija
-          Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
-          Ultrazvučni pregled srca
-          Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
 

Više icoMore


14.12.2020.

Najsavremeniji sportski objekat na Košutnjaku

Izgradnja Multifunkcionalne dvorane u sklopu I Nacionalnog trening centra u Košutnjaku trenutno je najveća investicija u sportsku infrastrukturu, a novi objekat zamišljen je kao multifunkcionalni kompleks za 6 sportova. Moderni trening centar nalaziće se kod postojećeg Doma sportova sa specijalizovanim sadržajima namenjenim borilačkim sportovima. U okviru multifunkcionalnog objekta nalaziće se trening sadržaji za rvanje, džudo, tekvondo i karate, kao i centri streljačkog i penjačkog saveza. Organizacija unutrašnjosti osmišljena je da omogući potpunu autonomiju za svaki od pomenutih sportova, kao i sve sadržaje neophodne za obavljanje trenažnog procesa na najvišem nivou. Pored izdvojenih celina za pojedinačne sportove objekat će posedovati i niz zajedničkih sadržaja, kao što su svlačionice, kupatila, ambulantu, kancelarijski prostor. U okviru podzemne etaže nalaziće se 145 parking mesta i streljana, na prizemlju su planirana dva borilišta i košarkaški teren, dok će se na prvom spratu nalaziti još dve trening sale, kao i prateće kancelarije i svlačionice.

 Multifunkcionalna dvorana I Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS u Košutnjaku
 
U kompleksu naše firme, pored rekonstruisanih objekata i terena, biće obnovljena i upravna zgrada, laboratorija za medicinu, psihologiju i analitiku u sportu, kako bi ova jedinstvena sportsko - zdravstvena ustanova imala uslove koje zaslužuje.
 

Više icoMore


11.12.2020.

Sportsko – medicinski pregledi sportista u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

 Stipendisti na redovnim zdravstvenim kontrolama u Sektoru medicine sporta ZSMSRS

Sportsko - medicinski pregled obuhvata:
 
-          Fizikalni pregled po sistemima
-          Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
-          Elektrokardiografija (EKG)
-          Psihodijagnostika
-          Spirometrija
-          Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
-          Ultrazvučni pregled srca
-          Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti
 

Više icoMore


11.12.2020.

Identifikacija rizika od povređivanja

Reprezentativci Srbije na motoričkim testiranjima u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

FMS je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Prednost testiranja:
 • Motivacija treneru i sportisti jer prati neuromišićne sposobnosti i daje detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti ispitanika, shodno sportu kojim se bave
 • Omogućava dobijanje preciznih informacija o skrivenim uzrocima povreda, kao što su nedovoljna jačina mišića i disbalansi i asimetričnost između određenih mišićnih grupa
Stručnjaci za analitiku u sportu realizuju programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja.
 
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista.
 
Značaj kontrole motoričkih sposobnosti se ogleda u utvrđivanju prednosti i slabosti kod sportista, karakteristikama potrebnim za uspeh i identifikovanje talenta. 
 

Više icoMore


10.12.2020.

Karatistkinja na testiranjima u ZSMSRS

Reprezentativka Srbije u karateu Bojana Mladežić

Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi
U Sektoru medicine sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS svi korisnici sportsko - medicinskih usluga, pre kontrole utreniranosti, prolaze detaljan medicinski pregled, određene nivoe zdravstvene kontrole, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Nakon uvida u zdravstvenu spremu, prolaze standardizovane testove – funkcionalna testiranja koja se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.
 

Više icoMore


10.12.2020.

Veštačka stena za sportsko penjanje Zavoda za sport i medicinu sporta RS

U sklopu Prvog Nacionalnog trening centra Zavoda za sport i medicinu sporta RS, na usluzi sportistima i građanstvu su novoizgrađene veštačke stene za sportsko penjanje.

Stene će moći da koriste sportisti i rekreativci, a moći će i da se koristi za velika takmičenja uključujući i međunarodna.
 
Idealno mesto za rekreaciju, koje će sutradan moći da konkuriše za domaćinstvo međunarodnih takmičenja u sportskom penjanju i organizovanje priprema sportista iz naše zemlje i inostranstva.  
  

Više icoMore


9.12.2020.

Ivana Španović na zdravstvenim i kontrolama utreniranosti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

U Sektoru medicine sporta Zavoda za sport i medicinu sporta RS svi korisnici sportsko - medicinskih usluga, pre kontrole utreniranosti, prolaze detaljan medicinski pregled, određene nivoe zdravstvene kontrole, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Nakon uvida u zdravstvenu spremu, prolaze standardizovane testove – funkcionalna testiranja koja se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.

Sportsko - medicinski pregled obuhvata:
 
-          Fizikalni pregled po sistemima
-          Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanje procenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
-          Elektrokardiografija (EKG)
-          Psihodijagnostika
-          Spirometrija
-          Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
-          Ultrazvučni pregled srca
-          Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti

Ivana Španović (Zrenjanin, 10. maj 1990.) je srpska atletičarka, koja se takmiči u skoku udalj. Članica je i nastupa za Atletski klub Vojvodina iz Novoga Sada. Na Svetskom prvenstvu 2013. godine u Moskvi osvojila je bronzanu medalju što je bila i prva medalja za Srbiju na svetskim prvenstvima u atletici. Bronzanu medalju je osvojila dve godine kasnije na Svetskom prvenstvu u Pekingu. Na Evropskom prvenstvu u dvorani 2015. u Pragu je osvojila zlatnu medalju uz rekord. Ivana je na Svetskom prvenstvu u dvorani 2018. godine osvojila zlatnu medalju u Birmingemu, a 2016. godine srebrnu medalju u Portlandu. Na Prvenstvu Balkana u atletici koje se održavalo u Istanbulu Španovićeva je 2014. godine oborila državni rekord u skoku udalj rezultatom 6,92 m. Tom prilikom je osvojila zlatnu medalju. U maju 2016. godine je bila na prvom mestu svetske rang liste u skoku u dalj. Pobednica je Dijamantske lige za 2016. godinu i 2017. godinu. Dva puta je izabrana za najbolju srpsku sportistkinju u izboru Olimpijskog komiteta Srbije, 2013. i 2015. godine. Najveći uspeh u karijeri je ostvarila na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru kada je uzela bronzanu medalju, rezultatom 7.08 m, što je bio novi nacionalni rekord Srbije na otvorenom. Dana 5. marta 2017. godine osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u dvorani i postavila novi nacionalni rekord 7,24 m, kao i najbolji svetski rezultat u ovoj sezoni i treći svih vremena u dvorani.

Više icoMore


9.12.2020.

Stipendista Ministarstva omladine i sporta RS na testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Stipendista na motoričkim testiranjima u laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

 FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta)
 
FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti treneri i sportisti dobijaju mogućnost:
 • Uvida u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti
 • Stručno - savetodavne pomoći
 • Optimalnog planiranja i programiranja
 • Individualizacije u radu
 • Praćenja efikasnosti trenažnog procesa
 • Korekcije trenažog procesa
 • Motivacije za dalji rad 

Više icoMore


8.12.2020.

Atletičari na sportsko – medicinskim pregledima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Paraolimpijci na redovnim kontrolama u Sektoru medicine sporta ZSMSRS

Zavod za sport i medicinu sporta RS utvrđuje zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima. Funkcionalnim testom opterećenja proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizmada se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole. Prvo se radi sportsko medicinski pregled, koji se sastoji od antropometrije – merenja telesne težine, telesne visine, procenta telesne masti, analize krvi, fizikalnog pregleda i EKG-a u miru… Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu. Pregled i testiranje je potrebno uraditi pre početka bavljenja sportom, a poželjno je da se radi 2-3 puta godišnje. Profesionalni i ozbiljni sportisti ovaj test rade da bi proverili svoju kondiciju i formu. Zavod za sport i medicinu sporta RS je vodeća i najmerodavnija ustanova za obavljanje ovakvih testova.
 
Naredne Paraolimpijske igre biće održane u periodu od 24. avgusta do 5. septembra 2021. godine u Tokiju, odlučeno je 30. marta u dogovoru Međunarodnog olimpijskog komiteta, Organizacionog komiteta Tokio 2020, gradske vlade Tokija i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. Od 1960. godine se Paraolimpijske igre održavaju svake četiri godine, a od 1988. godine se održavaju odmah nakon Olimpijskih igara u istoj zemlji. Kod nas je Paraolimpijski komitet osnovan 1999. godine.

Više icoMore


Stranice: < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća >

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.