Linija
Republicki zavod za sport
9.12.2019.

Rukometašice Srbije pobedile Nemačku

Rukometašice Srbije, pogotkom Kristine Lišćević na pet sekundi do kraja utakmice, srušile su selekciju Nemačke rezultatom 29:28. Srbija je bez bodova došla u drugu fazu, ali posle dve pobede ima četiri boda.

  Ženska rukometna reprezentacija Srbije na kontrolama utreniranosti u Zavodu za sport i medicinu sporta RS
 
U sredu, od 10 časova, naše rukometašice će igrati protiv Dankinja.
 
Svetsko prvenstvo se održava u Japanu.

Više icoMore


9.12.2019.

Zorana Arunović na redovnim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Zorana Arunović je srpska reprezentativka u streljaštvu u disciplini vazdušni pištolj na 10 m.

  FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta)
 
FMS je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Prednost testiranja:
  • Motivacija treneru i sportisti jer prati neuromišićne sposobnosti i daje detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti ispitanika, shodno sportu kojim se bave
  • Omogućava dobijanje preciznih informacija o skrivenim uzrocima povreda, kao što su nedovoljna jačina mišića i disbalansi i asimetričnost između određenih mišićnih grupa
Stručnjaci za analitiku u sportu realizuju programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja.
 
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista.

Više icoMore


5.12.2019.

Besplatno korišćenje zatvorenog olimpijskog bazena na Otvorenom plivalištu ZSMSRS za đake osnovnih škola sa teritorije Čukarice

Svake nedelje, sa terminom od 13.00 do 15.00 časova, omogućeno je korišćenje zatvorenog olimpijskog bazena na Otvorenom plivalištu Košutnjak, đacima osnovnih škola sa teritorije Čukarice.

Program podrazumeva besplatno rekreativno korišćenje za đake u pratnji roditelja/staratelja.
 
Program su u saradnji obezbedili GO Čukarica i Zavod za sport i medicinu sporta RS.

Više icoMore


5.12.2019.

Besplatno rekreativno plivanje za starije sugrađane u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Rekreativno plivanje u Nacionalnom trening centru 

Zavod za sport i medicinu sporta RS, u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i omladinu, realizuje  program besplatnog plivanja za starija lica. Svake subote od 7 do 8 ujutro, na bazenu  u okviru Nacionalnog trening centra, obezbeđen je besplatan termin rekreacije za korisnike preko 60 godina starosti.

Više icoMore


5.12.2019.

Stipendisti MOS – a na zdravstvenim kontrolama u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Specijalna Olimpijada Srbije

Specijalna Olimpijada je sportsko udruženje koje omogućava osobama sa posebnim potrebama bolju integraciju unutar društva kroz sport i sportske aktivnosti. Specijalna Olimpijada osnovana je 1968. godine u SAD kao program koji promoviše sportske aktivnosti u različitim olimpijskim sportovima a namenjen osobama sa mentalnim hendikepom. Od tada ovom programu se priključilo više od 180 zemalja iz celog sveta sa preko pet miliona sportista. Kroz svoje programe Specijalna Olimpijada teži ka pružanju dugoročne podrške zdravom razvoju pojedinca i njegovom uklapanju u društvo. Od 1988. godine Special Olympics Internacional (SOI) postaje partner Međunarodnog olimpijskog komiteta, i jedna je od svega tri organiyacije ovog tipa, priznate od strane MOK-a. Specijalna Olimpijada Srbije počela je sa aktivnim radom 2002. godine.
 
 
Centar za medicinu i psihologiju sporta deluje kroz pružanje sportsko - medicinskih pregleda i testova koji podrazumevaju laboratorijsku dijagnostiku, antropometrijska merenja, EKG u miru, ultrazvučni pregled srca, spirometrijska ispitivanja, ergometrijska i ergospirometrijska testiranja. Laboratorija za psihologiju pruža mogućnost procene takmičarske pripremljenosti svih kategorija sportista kao i komletnu psihodijagnostiku. Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika, nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Zdravstvenim pregledom se utvrđuje zdravstvena sposobnost sportiste u odnosu na specifičnost pojedinih grana sporta i opšti uticaj fizičke aktivnosti na njegovo zdravlje.
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS ima timove koji se bave testiranjima, analitikom kao i naučnim i drugim istraživanjima u cilju unapređenja vrhunskog sporta i opšteg zdravlja sportista i stanovništva.

Više icoMore


3.12.2019.

Kukolj na funkcionalnim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Aleksandaru Kukolju, reprezentativcu Srbije u džudou, pored opštih lekarskih pregleda, obavljene su mu i kontrole utreniranosti. Naš reprezentativac je pre dve godine osvojio istorijsku zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.
  
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban.
 
U Centru za medicinu i psihologiju sporta svi zainteresovani mogu da obave kompletne sportsko medicinske kontrole i testiranja. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Obavezan deo pregleda podrazumeva kompletne biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, opšti lekarski pregled, EKG. Standardizovani testovi se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.

Više icoMore


3.12.2019.

Fudbaler na motoričkim kontrolama u ZSMSRS

 Dimitrije Petronijević, član FK Dif

Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišiћne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošћu, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišiћnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišiћne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišiћnih grupa. Na izokinetičkom aparatu se otpor prilagođava individualnim moguћnostima, s tim u vezi, izbegnuta su bilo kakva ošteћenja i preoptereћenje.
 
Najsavremeniji model izokinetičkog dinamometra firme HUMAC NORM pruža moguћnost procene kroz tri režima rada mišiћa (izokinetički, izotonični i izometrijski) i to aktivnim pokretom pregibača i opružača trupa, zatim mišiћa skočnog zgloba, zgloba kolena, kuka, ramena, lakta i zgloba ručja. Pokreti se mogu izvoditi u svim smerovima (ekstenzija, fleksija, abdukcija, adukcija, unutrašnja i spoljašnja rotacija).   
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu, pruža moguћnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa, kao i identifikaciju rizika od moguћih nastanka sportskih povreda, obave specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, izvrše procene neuromišiћne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošћu, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri.

Više icoMore


3.12.2019.

Zatvoreni bazen u Domu sportova Zavoda za sport i medicinu sporta RS

Opširnije


Više icoMore


3.12.2019.

Natkriveni olimpijski bazen Zavoda za sport i medicinu sporta RS

 


Više icoMore


3.12.2019.

Rekreativna ponuda Zavoda za sport i medicinu sporta RS

 Raspored komercijalnih programa u Domu sportova I Nacionalnog trening centra

 
Kontakt telefon:
066 6410 823
066 6410 706

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.