Линија
Republicki zavod za sport

Кабинет за преветивно - корективну гимнастику

 

КАБИНЕТ ЗА ПРЕВЕТИВНО - КОРЕКТИВНУ ГИМНАСТИКУ
 
У склопу Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту у току 2011. почео је са радом и Кабинет за превентивно - корективну гимнастику. Хипокинезија, неправилно седење, стајање и дуготрајан рад, неадекватна исхрана, као и разна урођена и стечена оштећења локомоторног апарата последица су савременог начина живота а доприносе нарушавању постуралног статуса и опадању нивоа физичке способности деце, омладине и одраслих. Код предшколске и школске деце у циљу превенције и отклањања лошег држања тела (кичме, груди) и стопала најчешће се примењује корективна гимнастика.
Могућности корективне гимнастике у превенцији лошег држања тела и деформитета су велике. Основни циљ Кабинета за превентивно - корективну гимнастику је праћење и побољшање постуралног статуса деце и омладине у Републици Србији.
Све програме спроводи интредисциплинарни тим стручњака Завода за спорт. Стручни тим састављен од професора спорта и физичког васпитања и лекара ради на истраживањима и праћењу постуралног статуса деце, омладине, грађана и спортиста Републике Србије.
Сарадњом ова два сектора корисницима Кабинета загарантована је висока стручност, мотивисаност и резултати у раду.
            Активности се одвијају у Центру за моторичка истраживања и аналитику у спорту Завода за спорт и медицину спорта. Кабинет за корективну гимнастику је адаптиран према највишим међународним стандардима и као такав поседује најновију дијагностичку технологију из ове области.
             Лекари спортске медицине и физијатри врше прегледе и дијагностику а програмe и третманe одређују професори спорта и физичког васпитања.
            Програми корективне гимнастике одвијају се индивидуално и у групама, од 6 до 8 полазника, према врсти постуралних поремећаја и узрасту деце, омладине, грађана и спортиста.
Програми корективне гимнастике:
 1. Вежбе за лордозу (lordosis)
 2. Вежбе за кифозу (kiphosis)
 3. Вежбе за сколиозу (scoliosis)
 4. Вежбе за кифо-лордозу (kipho-lordosis)
 5. Вежбе за тортиколис (torticollis)
 6. Вежбе за „С“ део кичме
 7. Вежбе за „L-S“ део кичме
 8. Вежбе за равне груди (pectusplanum)
 9. Вежбе за испупчене груди (pectuscarrinatum)
 10. Вежбе за издубљене груди (pectusexcavatum)
 11. Вежбе за округла леђа (dorsumkiphoticum)
 12. Вежбе за равна леђа (dorsumplanum)
 13. Вежбе за урођено ишчашење кука (luxatiocoxaecongenitae)
 14. Вежбе за „О“ ноге (genuvarum)
 15. Вежбе за „Х“ хоге (genuvalgum)
 16. Вежбе за равно стопало (pesplanus)
 17. Вежбе за расплинуто стопало (pestransverseplanus)
 18. Вежбе за издубљено стопало (pesexcavatus)
 19. Вежбе за шпицасто стопало (pesequines)
 20. Вежбе са лоптом
 
Задаци Програма:
·         утврђивање постуралног статуса, планирање, програмирање и спровођење вежбања, коришћењем различитих кинезиолошких модела и оператора;
·         научна истраживања и едукација стручних сарадника Завода као неизбежни задаци Кабинета за корективну гимнастику:
-         публиковање стручних и научних радова у области корективне гимнастике,
-         стицање знања о ендогеним и егзогеним факторима који могу да доведу до настанка и развоја телесних деформитета,
-         проучавање утицаја примењених вежби на поједине органе и органске системе.
·         организовање едукативних семинара и стручних усавршавања педагошког кадра на превенцији постуралних поремећаја у образовним (вртићи, основне и средње школе, факултети...) и спортским (клубови, савези, организације...) институцијама,
·         израда видео материјала са програмима и вежбама корективне гимнастике који ће бити публиковани од стране Завода и доступни свима по приступачним ценама,
·         вођење картона за сваког корисника Кабинета за корективну гимнастику о присуству са свим подацима везаним за третмане и тренд напретка у односу на иницијално стање.
 

                        
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.