Линија
Republicki zavod za sport
29.09.2020.

Стреличари на теренским тестирањима у ОСК ''Караташ''


Утврђивање стања моторичких способности, односно предности и слабости код спортиста (брзина, издржљивост, агилност, гипкост, снага)

 
 
Стручњаци Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије су у теренским условима обавили процену моторичких способности стреличара. Обављени су им тестови за процене функционалних образаца кретања као и батерија моторичких тестова (гипкост, брзина, агилност, снага).
 
Континуираним тестирањима се прати раст, развој као и ефикасност тренажног процеса, а у складу са потребама врши се корекција плана програма тренинга.
 
Омладинско – спортски камп ''Караташ'' располаже са комплетном спортском инфраструктуром. Ту улазе отворени и затворени спортски терени, спортски реквизити, спортска амбиланта као и специјално конципирана спортска исхрана. Исхрана је пажљиво конципирана потребама спортиста, и умногоме помаже спортским тренерима да правилно дозирају интензитет тренинга. Осмишљен је као место на коме ће се спортисти испред различитих гранских спортских савеза припремати на својим летњим камповима.
 


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.