Линија
Republicki zavod za sport
6.08.2020.

Куглаши на теренским тестирањима у Врбасу


Куглашки камп у Врбасу

 
Утврђивање стања специфичних моторичких способности, односно предности и слабости код спортиста (брзина, издржљивост, агилност, гипкост, снага)
 
 
Стручни сарадници Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту, обавили су куглашима специфичну батерију моторичких тестова. У оквиру мултидисциплинарног приступа утврђивања спортске припремљености, процена и евалуација моторичких способности спортиста – тестирање моторичких способности спортиста представља једну од основних делатности Завода за спорти медицину спорта Републике Србије. 
 
Значај тестирања способности спортиста: утврђивање предности и слабости код спортиста, евалуација тренажног процеса, идентификација талената, мотивација спортиста и тренера за даљи рад и напредак, едукација тренера и спортиста о захтевима спорта и карактеристикама потребним за успех.
 
Стручњаци за аналитику у спорту Завода за спорт и медицину спорта РС реализују моторичка тестирања и у савременој биомеханичкој лабораторији где се може утврдити степен утренираности такмичара и проценити ризик за повређивање.


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.