Linija
Republicki zavod za sport

Stručni tim

Načelnik odeljenja:
 
Mr sc. med. dr Aida Sarajlić 
Specijalista medicine sporta
   
dr Aleksandar Pavlović Specijalista sportske medicine
Biljana Ćirković
Laborant
Jadranka Stojanović
Administrativni radnik
Mitra Kavčić Administrativni radnik

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.