Linija
Republicki zavod za sport

Javne nabavke

Postavljeno 04.09.2018.

JNO 07/18 – hrana i piće za hotel „Trim“

Poziv Za Podnošenje Ponuda JNO 07-18

Konkursna Dokumentacija JNO 07-18

Postavljeno 03.09.2018.

JNO 08/18 – usluge omladinske zadruge za period do 12 meseci

Obeveštenje Podneti Zahtev Zaštita Prava JNO 08-18

Pojašnjenje Konkursne Dokumentacije JNO 08-18

Konkursna Dokumentacija JNO 08-18

Poziv Podnošenje Ponuda JNO 08-18

Postavljeno 03.09.2018.

JN 25/18 – Građevinsko – zanatski materijal

Konkursna Dokumentacija JN 25-18

Poziv Podnošenje Ponuda JN 25-18

Postavljeno 03.09.2018.

JNO 06/18 – nabavka električne energije za period od 5 meseci

Obaveštenje Produženje Roka JNO 06-18

Izmena Konkursne Dokumentacije JNO 06-18

Konkursna Dokumentacija JNO 06-18

Poziv Za Podnošenje Ponuda JNO 6-18

Postavljeno 27.08.2018.

JN 24/18 -  usluge osiguranja za period do 12 meseci

Pojašnjenje Konkursne Dokumentacije2 JN 24-18

Pojašnjenje Konkursne Dokumentacije JN 24-18

Obaveštenje Produženje Roka2 JN 24-18

Obaveštenje Produženje Roka JN 24-18

Izmena Konkursne Dokumentacije2 JN 24-18

Izmena Konkursne Dokumentacija JN 24-18

Konkursna Dokumentacija JN 24-18

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 24-18

Postavljeno 01.08.2018.

JN 22/18 medicinski i laboratorijski potrošni materijal za period do 12 meseci

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumetnacija

Postavljeno 06.07.2018.

JN 17/18 – tehnička kontrola projektne dokumentacije

Izmena Konkursne Dokumentacija JN 17-18

Obaveštenje Produženje Roka JN 17-18

Pojašnjenje Konkursna Dokumentacija JN 17-18

Konkursna Dokumentacija JN 17-18

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 17-18

Postavljeno 20.06.2018.

JN 18/18 – Građevinsko-zanatski materijal za period do godinu dana

Konkursna Dokumentacija JN 18-18

Poziv Podnošenje Ponuda JN 18-18

Postavljeno 11.06.2018.

JN 16/18 – računarske komponente i potrošni informatički materijal.

KonkursnaDokumentacija JN 16-18

PozivPodnošenjePonuda JN 16-18

Postavljeno 12.04.2018.

JN 07/18 – štampanje raznog materijala za period do godinu dana

OdlukaObustavaPostupka JN 0718

KonkursnaDokumentacija JN 07-18

PozivZaPodnošenjePonuda JN 07-18

Postavljeno 06.03.2018.

JN 06/18 – tehničko održavanje postrojenja

Odluka Obustava Postupka JN 06-18

Konkursna Dokumentacija JN 06-18

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 06-18

Postavljeno 13.02.2018.

JNO 03/18 – hrana i piće za hotel „Trim“ za period do 9 meseci

Odluka Obustava Postupka JNO 03-18

Konkursna JNO 03-18

Poziv Za Podnošenje Ponuda JNO 03-18

Postavljeno 16.11.2017.

JN 34/17 – Krečenje objekata Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Pojašnjenje Konkursne Dokumentacije JN 34-17

Konkursna Dokumentacija JN 34-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 34-17

Postavljeno 06.11.2017.

JN 30/17 – Zamena drvene ograde u okviru komleksa Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Pojašnjenje Konkursne Dokumentacije JN 30-17 novo

Pojašnjenje Konkursne Dokumentacije JN 30-17

Konkursna Dokumentacija JN 30-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 30-17

Postavljeno 02.11.2017.

JN 28/17 – Usluge tekuće popravke i održavanja pumpi i ventila na Otvorenom plivalištu „Košutnjak“

Konkursna Dokumentacija JN 28-17

Poziv Ponude JN 28-17

Postavljeno 05.10.2017.

JN 25/17 – Lizing opreme za potrebe OSK „Karataš“

Izmena Konkursne Dokumentacije2 JN 25-17

Obaveštenje Produženje Roka JN 25-17

Konkursna Dokumentacija JN 25-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 25-17

Postavljeno 20.06.2017.

JNO 2/17 – nabavka gasa potpuno snadbevanje

Konkursna Dokumentacija JNO 2-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JNO 2-17

Postavljeno 19.06.2017.

JNO 7/17 – hrana i piće za hotel „Trim“

Odluka Delimična Obustava JNO 7-17

Konkursna JNO 7-17 

Poziv Za Podnošenje Ponuda JNO 7-17

Postavljeno 15.06.2017.

JN 23/17 – materijal za održavanje higijene (opšti i nespecifični)

Izmena Konkursne Dokumentacije 2 JN 23-17

Pojašnjenje JN 23-17

Obaveštenje Produženje Roka2  JN 23-17

Obaveštenje ProduženjeRoka JN 23-17

Izmena Konkursne Dokumentacije JN 23-17

Konkursna Dokumentacija JN 23-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 23-17

Postavljeno 19.06.2017.

JN 22/17 usluga štampanja raznog materijala za period do godinu dana

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 22-17

Konkursna Dokumentacija JN 22-17

Postavljeno 08.06.2017.

JN 21/17 – radovi na montiranju i postavljanju montažnih konstrukcija u okviru sportskog objekta na otvorenom – trim staza „Košutnjak“

Izmena Konkursne JN 21-17

Obaveštenje Produženje Roka JN 21-17

Pojašnjenje JN 21-17

Konkursna Dokumentacija JN 21-17

Poziv Za Podnšenje Ponuda JN 21-17

Postavljeno 15.05.2017.

JN 19/17 – usluga montaže i demontaže balon sala u okviru komleksa SRC „Košutnjak“

Konkursna DokumentacijaJN 19-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 19-17

Postavljeno 12.05.2017.

JNO 6/17 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Konkursna Dokumentacija JNO 6-17

Poziv Za Podnošenje Ponuda JNO 6-17

Postavljeno 20.04.2017.

JN 17/17 usluge osiguranja za perioddo 12 meseci

KDJN 17-17 Usluge Osiguranja NOVA

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 17-17 NOVA

Pojašnjenje JNO 17-17 4

Obaveštenje Zahtev Za Zaštitu Prava JN 17-17

PojašnjenjeJN 17-17

Obaveštenje Produženje Roka JN 17-17

Izmena Konkursne JN 17-17

KDJN 15-17 Usluge Osiguranja

Poziv Za Podnošenje Ponuda JN 17-17

Arhiva 2016.

Arhiva 2017.

Arhiva 2018.


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.