Linija
Republicki zavod za sport

Sadržaj

SAVREMENI SPORT – KONCEPCIJE I PRAKSA

Nenad Havelka i Ljubiša Lazarević

 

POVEZANOST KAUZALNIH ORIJENTACIJA I OPAŽANJA BAZIČNIH PSIHIČKIH POTREBA SA MOTIVACIONIM PRISTUPIMA SPORTSKIH TRENERA

Marijana Mladenović

 

SILA MIŠIĆA AKTUELNIH TOKOM PLIVAČKOG ZAVESLAJA IZMERENA U RAZLIČITIM USLOVIMA NAPREZANJA

Bojan Guzina

 

EFEKTI SPECIFIČNIH IGARA USMERENIH NA PREVENCIJU RAVNOG STOPALA KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Nebojša Cvetković i Dušan Perić

 

STRUKTURA UČESNIKA U PROGRAMIMA FITNES KLUBOVA GRADA SOLUNA

Panteleimon Bakirtzoglou

 

UTICAJ SPECIFIČNOG REKREATIVNOG MODELA VEŽBANJA NA OBIM I TEMPO PROMENE TELESNE KOMPOZICIJE ZDRAVIH MLADIH ŽENA

Dragoljub Veljović

 

IZNENADNA SRČANA SMRT – NAJČEŠĆI KARDIOVASKULARNI UZROCI I PREVENCIJA

Vladimir Ilić

 

RAZVOJ IZDRŽLJIVOSTI U PLIVANJU

Milan Pešić

 

PROMENA PRAVILA I IGRA CENTRA U VATERPOLU

Marko Aleksandović, Ivan Janković, Tomislav Okičić, Dejan Madić i Milan Zdravković

 


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.