Linija
Republicki zavod za sport

Uspeh Prve Srpske Međunarodne Konferencije sportske medicine

Tokom Konferencije, predavanja je održalo oko 30 predavača iz celog sveta, najveći deo gostiju iz bolnice Aspetar ali i gosti koji su doputovali iz SAD-a, Italije, Nemačke, Španije, Belgije kako bi učestvovali na ovom velikom događaju kao pozivni predavači.

 
Prvog dana Konferencije, program je počeo u Srpskoj Akademiji Nauka i Umetnosti i tom prilikom je Prof Nebojši Popoviću uručeno posebno priznanje od strane dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu.
 
 
Tokom sledeća dva dana, prisutni su imali priliku da čuju preko 10 sati izuzetnih predavanja koje su tokom dva dana bila podeljena na 8 sesija i 6 radionica. Posećenost je bila velika od same ceremonije otvaranja pa sve do kraja kada su prisutnima i podeljeni sertifikati. Mogućnost da se sva predavanja tokom oba dana prate i na maternjem jeziku, bila je omogućena zahvaljujući sjajnim prevodiocima koji su po ocenama prisutvnih bili izvanredni. Tokom Konferencije, sva predavanja su snimana i preneta na veliki video bin.
 
  
Velika posećenost radionicama, kojih je bilo ukupno 6 tokom Konferencije, doprinela je da se oforme grupe od 50 ljudi umesto 25, usled izuzetno velike zainteresovanosti svih prisutnih kolega.
 
 
Posećenost Konferencije je bila izuzetno dobra, statistika koja je rađena za potrebe izveštaja pokazuje da je bilo ukupno 434 učesnika koje smo evidentirali kroz zvanične liste. Ukupno 30 predavača (od toga 5 sa strane domaćina), 232 lekara (od toga oko 10-tak stranih učesnika), 9 tehničara, 45 fizioterapeuta, 85 studenata Medicinskog fakulteta, 49 studenata Fakulteta fizičke kulture i profesora, 14 prisutnih (psiholozi i ostali zainteresovani). Od strane domaćina, ispred Zavoda za sport, odlučeno je da se svim studentima i kolegama na specijalizaciji omogući besplatan ulaz i prisustvo tokom oba dana Konferencije.
 
 
Na osnovu obrađenih evaluacionih lista koje su svi prisutni popunili, skup je na samom kraju ocenjen ocenom 4,92 (od maksimalnih 5) i kao takav obeležio sigurno 2015. godinu.
 
 
Menadžment tim Zavoda za sport i medicinu sporta RS, zahvaljuje se svima koji su svojim trudom i angažovanjem doprineli da se organizuje i sprovede u delo Međunarodna konferencija sportske medicine Srbije.

 
mr Goran Bojović
DIREKTOR 

dr Tamara Gavrilović 

Pomoćnik direktora
za medicinu sporta
 

Aleksandra Vlahović  

Pomoćnik direktora
za projekte i planiranje
 

dr Bobana Berjan Bačvarević 

Pomoćnik direktora za
stručni i razvojno-
istraživački rad u sportu 

Dragica Milašin Spasenović 

Pomoćnik direktora za
ekonomsko-finansijske
i pravne poslove
  

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.