Linija
Republicki zavod za sport
25.09.2020.

Doprinos Zavoda u borbi sa virusom COVID 19

Od početka pandemije Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije se aktivno ukljičio u borbu protiv COVID 19. Direktor Zavoda mr Goran Bojović bio je direktor COVID bolnice na beogradskom sajmu. Aktivno učešće u radu bolnice su prižili i lekari i medicinsko osoblje ZSMSRS.

Na osnovu potpisane saradnje sa Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici, Zavod učestvuje u preventivnim merama i testiranjima sportista na prisustvo virusa COVID 19, u skladu sa smernicama saradnje. Saradnja je omogućena zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva zdravlja, a sve sa ciljem unapređenja zaštite zdravlja sportista i sportskih radnika. Testiranja sportista i sportskih stručnjaka na COVID 19 obavlja se u skladu sa smernicama saradnje i po indikacijama koje utvrđuje Zavod za sport i medicinu sporta RS.

U prostorijama Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, u Malom Trimu, oformljena je laboratorija za testiranje sportista na COVID 19. Testiranje vrši medicinsko osolje Zavoda koje je specijalno osposobljeno za ove potrebe. 


Više icoMore


23.09.2020.

Terenska testiranja mlade fudbalske reprezentacije U15

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije U15

U Kući fudbala u Staroj Pazovi, stručnjaci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije su, u terenskim uslovima, obavili procenu motoričkih sposobnosti mlade fudbalske reprezentacije Srbije U15. Primenjeni su testovi za procene funkcionalnih obrazaca kretanja, kao i specifična baterija motoričkih testova za fudbal (gipkost, brzina, agilnost, snaga). Kontinuiranim testiranjima se prati rast, razvoj kao i efikasnost trenažnog procesa, a u skladu sa potrebama vrši se korekcija plana programa treninga.

Značaj testiranja motoričkih sposobnosti: utvrđivanje prednosti i slabosti kod sportista, evaluacija trenažnog procesa, identifikacija talenata, motivacija sportista i trenera za dalji rad i napredak, edukacija trenera i sportista o zahtevima sporta i karakteristikama potrebnim za uspeh.

U okviru multidisciplinarnog pristupa utvrđivanja sportske pripremljenosti, procena i evaluacija motoričkih sposobnosti sportista – testiranje motoričkih sposobnosti sportista predstavlja jednu od osnovnih delatnosti Zavoda za sporti medicinu sporta Republike Srbije.


Više icoMore


22.09.2020.

Testiranja sportista na COVID 19 u ZSMSRS

Zavod za sport i medicinu sporta RS obavlja testiranja sportista i sportskih radnika na virus SARS-CoV-2. Danas je u ZSMSRS testirano 99 sportista.


Više icoMore


21.09.2020.

Treneri za skokove u vodu na testiranjima u ZSMSRS

Danas su u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, na Košutnjaku, sportsko-medicinska testiranja obavili treneri za skokove u vodu, Siniša Žugić (69) i Vukan Vuletć (’73).


U ZSMSRS redovne medicinske kontrole i motorička testiranja prolaze mnogobrojni sportisti, i njihovi treneri. Vrše im se kontrole medicinske, fizičke i psihološke spremnosti za bavljenje sportom. Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme, a u skladu sa preporukama za specifično testiranje. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Pregledi obuhvatajuanalizu krvne skike, antropometrijska merenja, EKG, opšti lekarski pregled i funkcionalna testiranja.


Više icoMore


18.09.2020.

Škola plivanja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Saradnici odeljenja za fizičko vaspitanje i rekreaciju Zavoda za sport i medicinu sporta RS realizuju sportsko – rekreativni program ''Škola plivanja'', koji je počeo prošlog ponedeljka. Časovi plivanja se realizuju 3 puta nedeljno u zatvorenom bazenu u Domu sportova. Ponedeljkom, sredom i petkom od 9-10 i 15-16 časova. Mesečna propusnica za školu plivanja iznosi 3000 dinara. Za dvoje dece iz iste porodice cena usluge će biti 20% niža, dok za treće dete ulaznica će biti besplatna. Svi zainteresovani mogu da se prijave na blagajni Doma sportova ili na 066 6410 823 ; 066 6410 723.

Molimo korisnike da se pridržavaju pravila ponašanja i korišćenja u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.
 

Više icoMore


17.09.2020.

Procena motoričkih sposobnosti odbojkašica

Najsavremenijom dijagnostičkom opremom stručnjaci Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta RS testiraju i analiziraju motoričke sposobnosti sportista. 

FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta) je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti treneri i sportisti dobijaju mogućnost:
  • Uvida u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti
  • Stručno - savetodavne pomoći
  • Optimalnog planiranja i programiranja
  • Individualizacije u radu
  • Praćenja efikasnosti trenažnog procesa
  • Korekcije trenažog procesa
  • Motivacije za dalji rad
Značaj kontrole motoričkih sposobnosti se ogleda u utvrđivanju prednosti i slabosti kod sportista, karakteristikama potrebnim za uspeh i identifikovanje talenta. 

Više icoMore


17.09.2020.

Odbojkašice na redovnim zdravstvenim kontrolama u ZSMSRS

Kadetska ženska odbojkaška reprezentacija Srbije

Zavod za sport i medicinu sporta RS utvrđuje zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima. Funkcionalnim testom opterećenja proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizmada se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole. Prvo se radi sportsko medicinski pregled, koji se sastoji od antropometrije – merenja telesne težine, telesne visine, procenta telesne masti, analize krvi, fizikalnog pregleda i EKG-a u miru… Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu. Pregled i testiranje je potrebno uraditi pre početka bavljenja sportom, a poželjno je da se radi 2-3 puta godišnje. Profesionalni i ozbiljni sportisti ovaj test rade da bi proverili svoju kondiciju i formu. Zavod za sport i medicinu sporta RS je vodeća i najmerodavnija ustanova za obavljanje ovakvih testova.

Spirometrijskim testom se meri nekoliko parametara: forsirani vitalni kapacitet, forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi koji je vrlo dobar pokazatelj da li postoji opstrukcija, vršni ekspiratorni protok i za astmu važni protoci kroz male disajne puteve.

Ergospirometrijski test za određivanje direktne potrošnje kiseonika – izvodi se pomoću maske, aparatom-gasnim analizatorom, metodom udah po udah, gde se kontinuirano prate brojni parametri, kao što su: srčana frekvencija, frekvencija disanja, ventilacija, potrošnja kiseonika, produkcija ugljen dioksida, respiratorni koeficijent, kiseonički puls, maksimalna potrošnja kiseonika-relativna i apsolutna, i brojni drugi, naravno i monitoring EKG-a u toku trajanja testa.


Više icoMore


16.09.2020.

Testiranja sportista na COVID 19 u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Zavod za sport i medicinu sporta RS obavlja testiranja sportista i sportskih radnika na virus SARS-CoV-2.

 
Zdravstveni radnici Zavoda za sport i medicinu sporta RS su od marta meseca ove godine, na raspolaganju Ministarstvu zdravlja RS do daljeg. Zavod za sport i medicinu sporta RS, na osnovu potpisane saradnje sa Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici, učestvuje u preventivnim merama i testiranjima sportista na prisustvo virusa COVID 19, u skladu sa smernicama saradnje. Saradnja je omogućena zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva zdravlja, a sve sa ciljem unapređenja zaštite zdravlja sportista i sportskih radnika. Testiranja sportista i sportskih stručnjaka na COVID 19 obavljaće se u skladu sa smernicama saradnje i po indikacijama koje utvrđuje Zavod za sport i medicinu sporta RS. Pandemija je u skladu sa informacijama kriznog staba u fazi slabljenja, ali to nije razlog za preveliko opuštanje. Odgovorno ponašanje ostaje model koji moramo usvojiti i za ubuduće jer postovanjem mera, čuvamo pre svega svoje zdravlje ali i svojih najbližih.
 
''Virus SARS-CoV-2 još uvek cirkuliše na teritoriji Republike Srbije, pa se preporučuje poštovanje preventivnih mera u cilju smanjenja rizika nastanka i prenošenja ove infekcije. Testiranja sportista ćemo obavljati periodično i po grupama, utvrđujući zdravstvenu sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti. Molimo vas da u potpunosti postupate u skladu sa dobijenim uputstvima. Unapred se zahvaljujem na odgovornom ponašanju sportista prema sopstvenom ali i zdravlju drugih'', direktor Zavoda za sport i medicinu sporta RS Goran Bojović.

Više icoMore


15.09.2020.

Futsaleri na redovnim zdravstvenim i kontrolama utreniranosti u ZSMSRS

Seniorska futsal reprezentacija Srbije

Sportsko - medicinski pregled obuhvata: laboratorijske analize krvi, antropometrijska merenja, fizikalni pregled po sistemima, elektrokardiografija, ultrazvučni pregled srca.
 
Nakon utvrđivanja zdravstvenog stanja, prelazi se na standardizovana funkcionalna testiranja. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.
 
Kontrola utreniranosti podrazumeva: određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom, određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah", određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi.
 
Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.
 
Tradicija, duga već više od pola veka, utiče na kreiranje vizije značajnosti Sektora za medicinu sporta i njegovu važnost  u formiranju nacionalnih standarda u oblasti sportsko-medicinskih pregleda.

Više icoMore


15.09.2020.

Teretana u Domu sportova ZSMSRS

Na prostoru od 170 metara kvadratnih, postavljene su najsavremenije mašine marke Cybex. Pod teretane, prekriven je gumenom podlogom, a sala u kojoj se nalazi kompletna oprema za trening i fitnes program ima prirodnu osvetljenost i bolju ventilaciju.

 Reprezentativci Srbije u plivanju na treninzima u teretani u Domu sportova ZSMSRS
 
 
Teretana je u funkciji cele nedelje, a radno vreme za korisnike je od 7 do 22 sata. Korisnicima je na raspolaganju stručno lice za realizaciju treninga kao i medicinsku podršku koja se nalazi u okviru Doma sportova Zavoda za sport i medicinu sporta RS.

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.