Linija
Republicki zavod za sport
21.09.2017.

Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu  opremljen je OptoJump sistemom koji se koristi za procenu motoričkih sposobnosti i mehaničkih karakteristika mišićnog aparata i bazira se na neprekidnom emitovanju i primanju signala između foto-dioda. Primenom različitih tehnika skokova procenjuje se repetitivna i eksplozivna snaga nogu, zatim brzina motornog reagovanja i nivo i kvalitet mišićnog zamora. Centar poseduje i najmoderniji ''wireless'' sistem fotoćelija za merenje vremena. Primenjuje se za motorička testiranja pomoću baterije testova za procenu brzine i agilnosti (sprint, repetitivni sprint, prolazna vremena, T-test promene pravca). Sistem se koristi za terenska i laboratorijska testiranja. Za motorička testiranja koriste se i Izokinetički dinamometar, Fitmate pro i Qualisys system.

Kao na slici levo, nakon sportsko medicinskih kontrola, sportistima se obavlja specifična kardiorespiratorna izdržljivost, anaerobni prag i anaerobni kapacitet u cilju individualizacije i optimalizacije trenažnog procesa. Testiranja se obavljaju  prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista.

Na slici desno, testiranja se obavljaju na Izokinetičkom dinamometru. Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa.

Kontrola utreniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih delatnosti Zavoda.

Opširnije o Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu


Više icoMore


21.09.2017.

Fudbaleri Partizana na motoričkim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Nastavljeno testiranje kadeta FK Partizan u laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu

U Laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, fudbalerima su stručni saradnici Odeljenja za analitiku u sportu obavili test procene maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max), specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, kojim se dobija procena maksimalne potrošnje kiseonika i veliki broj drugih varijabli  neophodnih za što kvalitetnije planiranje i programiranje treninga.

Pored testiranja koja se realizuju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, stručni saradnici odeljenja za analitiku u sportu, Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, testiranja obavljaju i na sportskim kampovima. Testiranja se mogu izvršiti i na terenima sportskih klubova. U Zavodu za sport i medicinu sporta RS, terenska testiranja se obavljaju u Domu sportova i na otvorenim terenima I Nacionalnog trening centra. Sportistima se obavljaju testiranja u terenskim uslovima, primenom opštih i specijalnih baterija motoričkih testova za procenu gipkosti, brzine, snage, agilnosti i izdržljivosti.


Više icoMore


21.09.2017.

Draženko Mitrović na sportsko medicinskim pregledima u ZSMSRS

Draženko Mitrović, paraolimpijski reprezentativac Srbije, obavio je danas u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, u Centru za medicinu i psihologiju sporta, redovne sportsko medicinske preglede. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Naši stručnjaci, kontrolom i savetima, pripremaju sportiste ka putu poboljšanja njihovih nastojanja. Svakodnevnim angažmanom i poboljšanjem usluga, utičemo na prosperitet i rezultate sportista.

Draženko Mitrović (1979) je srpski atletičar i paraolimpijac. Najčešće se takmiči u bacanju diska u konkurenciji paraplegičara. Na Paraolimpijskim igrama 2008. u Pekingu je osvojio srebrnu medalju u bacanju diska, a na Svetskim prvenstvima u atletici za takmičare sa invaliditetom je osvojio četiri srebrne medalje. U Londonu 2012. na Paraolimpijskim igrama osvojio je srebrnu medalju. 


Više icoMore


20.09.2017.

Identifikacija rizika od sportskih povreda

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa na najsavremenijoj opremi Qualisys system.

Dijagnostika podrazumeva 3D kinematičku analizu posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju. Protokol obuhvata osnovni obrazac kretanja kojim se na različite načine utiče na naš lokomotorni aparat. Tada možemo otkriti funkcionalne nedostatke koje u dugoročnom smislu dovode do strukturalnih deformiteta i povreda. Prednost Qualisys sistema je izuzetna fleksibilnost i prenosivost, što olakšava postavku i transport do različitih sportskih prostora gde se mogu vršiti snimanja u skladu sa specifičnostima i potrebama odgovarajućeg sporta. Ovaj sistem je idealan za širok spektar sportskih aplikacija, gde se osim za potrebe istraživanja, koristi i za obuku u trenažnom procesu, ali i kao sredstvo od velikog značaja u prevenciji povreda sportista. Uz pomoć Qualisys sistema za snimanje kretanja dobijaju se izuzetno precizni i potpuno objektivni kvantitativni podaci za računanje zglobnih uglova, ubrzanja, momenata, sila, elastičnosti, deformacija, posture tela, balansa i ostalih važnih karakteristika kretanja.


Više icoMore


20.09.2017.

Zavod za sport i medicinu sporta RS kao najbitnija karika u uspehu sportista

U dobro opremljenim laboratorijama Zavoda za sport i medicinu sporta RS vrhunski tim stručnjaka pruža sportistima sve ono što im je neophodno za uspešno bavljenje sportom. Specijalisti medicine sporta rade sportsko-medicinske preglede sportista, stručnjaci u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja vrše kontrolu treniranosti i identifikaciju faktora rizika, a sportski psiholozi obavljaju psihološka testiranja.

Naši stručnjaci, kontrolom i savetima, pripremaju sportiste ka putu poboljšanja njihovih nastojanja. Svakodnevnim angažmanom i poboljšanjem usluga, utičemo na prosperitet i rezultate sportista, kao i na pravilan razvoj dece i omladine.

U ponudi usluga Zavoda za sport i medicinu sporta RS su sportsko medicinska i motorička testiranja, Prvi Nacionalni trening centar – Dom sportova, Atletski stadion, renovirana Trim staza, otvoreni i zatvoreni tereni za košarku, odbojku, fudbal, rukomet, plivalište sa otvorenim i zatvorenim bazenima, hotel Trim a od skora i Omladinsko sportski kamp Karataš.

Zavod za sport i medicinu sporta RS kao baza vrhunskog sporta i unikatan Centar koji funkcioniše po najvišim standardima, zadovoljava sve potrebe u oblasti sporta.


Više icoMore


20.09.2017.

Usluge kabineta za preventivno - korektivnu gimnastiku

Ponedeljak – od 08-09 i od 13:30-14:30

Utorak – od 09-10 i od 14:30-15:30

Sreda – od 08-09 i od 13:30 do 14:30

Četvrtak – od 09-10 i od 14:30 do 15:30

Petak – od 08-09 i od 13:30-14:30

Kabinet za preventivno - korektivnu gimnastiku radi u sklopu Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu. Hipokinezija, nepravilno sedenje, stajanje i dugotrajan rad, neadekvatna ishrana, kao i razna urođena i stečena oštećenja lokomotornog aparata posledica su savremenog načina života a doprinose narušavanju posturalnog statusa i opadanju nivoa fizičke sposobnosti dece, omladine i odraslih. Kod predškolske i školske dece u cilju prevencije i otklanjanja lošeg držanja tela (kičme, grudi) i stopala najčešće se primenjuje korektivna gimnastika.


Više icoMore


20.09.2017.

Treća faza rekonstrukcije OSK Karataš ZSMSRS

Treća faza rekonstrukcije Omladinsko sportskog kampa Karataš Zavoda za sport i medicinu sporta RS je u toku. Slede rekonstrukcije paviljona. Porušeni su stari, na čijim mestima će biti izgrađeni novi.

Kroz prve dve faze rekonstrukcije kampa, obnovljeni su i izgrađeni novi paviljoni, spoljašni tereni, napravljena je i opremljena nova teretana sa najsavremenijom opremom, osposobljeni su bazeni, kako unutrašnji tako i spoljašni.

Opširnije


Više icoMore


20.09.2017.

Motorička testiranja od strane stručnih saradnika Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Fudbaleri Partizana na testiranjima

Primenjen je specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci kojim se dobija ne samo procena maksimalne potrošnje kiseonika (VO2 max) već i veliki broj drugih varijabli  neophodnih za što kvalitetnije planiranje i programiranje treninga (individualne apsolutne i relativne zone intenziteta, aerobni i anaerobni prag, maksimalna srčana frekvencija i sl.).

Sport postaje sve zahtevniji, a profesionalni sportisti izloženi su sve većim naporima. Zbog toga se sve više pažnje posvećuje prevenciji kako bi se maksimalno unapredila sportska dostignuća a sa druge strane smanjio rizik od povrede. Jedan od osnovnih parametara u prevenciji povreda jeste stanje posture tela u statičkim i dinamičkim uslovima. Da bi se pravilno i uspešno jačao mišićno-zglobni sistem potrebna je kvalitatativna i kvantitativna dijagnostika koja će omogućiti pravilan izbor vežbi pa će uslovno dovesti do uravnoteženog i optimalnog stanja.

Osavremenjavanjem dijagnostičke opreme i usavršavanjem stručnog kadra u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije se realizuje savremeni pristup proceni i evaluaciji motoričkih sposobnosti sportista. 


Više icoMore


19.09.2017.

Atletski stadion ZSMSRS

Atletski stadion Zavoda za sport i medicinu sporta RS, nalazi se u samom srcu Košutnjaka.

Na Atletskom stadionu, održavala su se mnoga takmičenja i manifestacije kao što su prvenstva osnovnih i srednjih škola, atletska takmičenja u skoku u dalj, trčanje na 100m-sprint, bacanje kugle. Unazad nekoliko godina na njemu je organizovan i Međunarodni Beli Kros, a postao je i nastavno - naučna baza Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.


Više icoMore


19.09.2017.

Ambulanta ZSMSRS na ''Tašmajdanu''

Ambulanta Zavoda za sport i medicinu sporta RS, na ''Tašmajdanu''

Zakazivanje termina je obavezno zbog velikih gužvi, a sve informacije koje su Vam potrebne, možete dobiti na 011/3555 460. Hvala Vam na poverenju.

Odeljenje za specijalizovanu zdravstvenu zaštitu sportista Tašmajdan

Delatnosti:

  • overa sportsko-takmičarskih knjižica
  • pregled dece za učestvovanje u školskom i takmičarskom sportu

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

  • laboratorija (osnovna krvna slika)
  • antropometrija
  • EKG
  • fizikalni pregled po sistemi

Više icoMore


Stranice: 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća >

 
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.