Linija
Republicki zavod za sport

Misija

Misija Zavoda je razvijanje politika i praksi u cilju finalizacije procesa institucionalizacije subjekata u sportu, iniciranje razvoja novih politika, tela i mreža koje rade na unapređenju vrhunskog sporta, fizičkih aktivnosti svih naših građana i javnog zdravlja mladih kroz:

- sticanje novih veština i znanja radi poboljšanja kvaliteta rada sa vrhunskim i drugim kategorisanim sportistima, rekreativcima, mladima i građanstvom svih starosnih kategorija;

- pružanje ekspertskih i konsultantskih usluga državnim organima nadležnim za implementaciju politika u oblasti razvoja vrhunskog sporta, sporta uopšte i rekreativnih aktivnosti građana;

- stručnu interpretaciju statističkih i stručnih podataka dobijenih iz razvojno-istraživačkih projekata i stručnog rada Zavoda radi konstruisanja predloga čiji je cilj pospešivanje vrhunskog sporta, povećanje fizičke aktivnosti dece i mladih u cilju zdravog života i razvoj rekreativnih aktivnosti za građanstvo;

- kreiranje kvalitetnih stručnih i edukativnih materijala za rad stručnih organizacija u sportu;

- intenzivnu promociju zdravog načina života kroz fizičku aktivnost i zdravu ishranu;

- konstantan doprinos procesu implemantacija standarda i poslovanja stručnih tela u oblasti sporta;

- pružanje stručne podrške organizacijama u sportu i sportskoj praksi;

- praćenje i primenu najnovijih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti sporta, stručnih analiza i istraživanja;

- pripremanje validnih informacija od značaja za donošenje odluka u oblasti sporta na nivou Države.


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.