Linija
Republicki zavod za sport
15.03.2018.
Uzmi račun i pobedi 2018

Zbog velikog uspeha prvog ciklusa nagradne igre Uzmi račun i pobedi, realizovanom u prvom kvartalu 2017, u kojem je učestvovalo gotovo 40 odsto građana i poslato više od 85 miliona računa i slipova, Vlada Srbije odlučila je da zajedno sa NALED-om organizuje novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018.

Nagradna igra biće organizovana kroz dva kruga u prvom kvartalu 2018. godine u trajanju od po mesec dana. Realizuje se kao deo šire medijsko-edukativne kampanje u okviru proglašenja 2018. za Godinu borbe protiv sive ekonomije i jedna je od ključnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (''slipova''), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 01. januara 2018. godine.

Priređivač nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. je Vlada Republike Srbije i organizuje se pod pokroviteljstvom premijerke Ane Brnabić u saradnji sa NALED-om i privredom okupljenom u Savezu za fer konkurenciju. Partneri u realizaciji nagradne igre su Ministarstvo finansija, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, Poreska uprava i Pošta Srbije.

14.03.2018.
Mladi fudbaleri na zdravstvenim kontrolama u Zavodu zasport i medicinu sporta RS

Fudbaleri FK Sopot, mlađa selekcija, obavili su zdravstvene kontrole u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, koje obuhvataju: analizu krvne slike, antropometrijska merenja, EKG, opšti lekarski pregled i funkcionalna testiranja.

Testiranja se obavljaju  prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme, a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. U odnosu na dobijene rezultate, a u cilju što preciznijeg planiranja i programiranja pripremnog perioda za narednu sezonu, sportski analitičari Zavoda za sport i medicinu sporta RS  pružaju stručno-savetodavnu pomoć.

Testiranja se mogu izvršiti i na terenima sportskih klubova. Sportistima se obavljaju i motorička testiranja u terenskim uslovima, primenom opštih i specijalnih baterija motoričkih testova.

13.03.2018.
Košarkaš na terenskim testiranjima u Domu sportova ZSMSRS

Nemanja Domanović, član košarkaškog kluba Borac iz Čačka, obavio je terenska testiranja u Domu sportova I Nacionalnog trening centra, Zavoda za sport i medicinu sporta RS. Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, obavili su mu specifičnu bateriju motoričkih testova za košarkaše.

Procenom i evaluacijom motoričkih sposobnosti u Zavodu za sporti medicinu sporta RS treneri i sportisti dobijaju mogućnost:

 • Uvida u inicijalno, prelazno i finalno stanje pripremljenosti
 • Stručno-savetodavne pomoći
 • Optimalnog planiranja i programiranja
 • Individualizacije u radu
 • Praćenja efikasnosti trenažnog procesa
 • Korekcije trenažog procesa
 • Motivacije za dalji rad...

U okviru multidisciplinarnog pristupa utvrđivanja sportske pripremljenosti, procena i evaluacija motoričkih sposobnosti sportista – testiranje motoričkih sposobnosti sportista predstavlja jednu od osnovnih delatnosti Zavoda za sporti medicinu sporta Republike Srbije.

Test 1

Test 2

Značaj testiranja motoričkih sposobnosti: utvrđivanje prednosti i slabosti kod sportista, evaluacija trenažnog procesa, identifikacija talenata, motivacija sportista i trenera za dalji rad i napredak, edukacija trenera i sportista o zahtevima sporta i karakteristikama potrebnim za uspeh.

13.03.2018.
Redovne kontrole fudbalera Crvene zvezde

Kadet FK Crvena zvezda Mladen Kovačević

Pored lekara specijalista, stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, profesori fizičke kulture vrše kontrole utreniranosti. Sportistima se obavlja specifična kardiorespiratorna izdržljivost u cilju individualizacije i optimalizacije trenažnog procesa. Testiranja se obavljaju  prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika, nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

U dobro opremljenim laboratorijama Zavoda za sport i medicinu sporta RS vrhunski tim stručnjaka pruža sportistima sve ono što im je neophodno za uspešno bavljenje sportom. Specijalisti medicine sporta rade sportsko - medicinske preglede sportista, stručnjaci u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja vrše kontrolu utreniranosti i identifikaciju faktora rizika, a sportski psiholozi obavljaju psihološka testiranja.

12.03.2018.
Fudbaler na kontrolama utreniranosti u ZSMSRS

Uroš Obradović, fudbaler FK Partizan

 Ergospirometrijski test

Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti

 • Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom – Astrand test
 • Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom na gasnom analizatoru mereći "udah po udah"
 • Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
 • Određivanje anaerobnog praga merenjem laktata u krvi

Sportistima se obavlja specifična kardiorespiratorna izdržljivost u cilju individualizacije i optimalizacije trenažnog procesa. Testiranja se obavljaju  prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Korišćenjem testova sa kontinuiranim i progresivnim povećanjem opterećenja određuju se maksimalna potrošnja kiseonika, nivo fizičke radne sposobnosti, trenažne zone, aerobni i anaerobni pragovi, krivulja laktata i zasićenost krvi kiseonikom. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga.

Sve vesti imgMore


Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.