Linija
Republicki zavod za sport
19.11.2019.
Sajam sporta

Osmi međunarodni sajam sporta održaće se od 22. do 24. novembra 2019. godine u halama 1 i 1A beogradskog sajma. Ministarstvo omladine i sporta RS priprema i organizuje ovu veoma značajnu manifestaciju za srpski sport.

Zavod za sport i medicinu sporta RS, kao i svake godine, učestvuje na Sajmu sporta. Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu i Centar za medicinu i psihologiju sporta obavljaće testiranja svih zainteresovanih.
19.11.2019.
Mladi košarkaš na motoričkim testiranjima

 Košarkaš Janko Dukić, KK Viva Basket

 FMS (Functional movement screen – Funkcionalno skeniranje pokreta)
 
FMS je alat koji se koristi za identifikaciju asimetrije koje rezultiraju funkcionalnim nedostacima u pokretu. FMS ima za cilj da identifikuje neravnoteže u pokretljivosti i stabilnosti tokom sedam osnovnih modela kretanja. Ovi modeli kretanja su dizajnirani da obezbede očitne performanse osnovnih lokomotornih, manipulativnih i stabilizirajućih pokreta postavljanjem pojedinca u ekstremnim položajima gde slabe i neravnoteže postaju vidljive ako se ne koristi mobilnost i kontrola motora. Kada se ovi nedostaci identifikuju kroz FMS, razvija se program korektivnih vežbi s ciljem sprečavanja povreda mišićno-skeletnih organa, radi dugoročnih ciljeva za zdravlje i vitalnost.
 
Prednost testiranja:
  • Motivacija treneru i sportisti jer prati neuromišićne sposobnosti i daje detaljan uvid u nivo treniranosti i sposobnosti ispitanika, shodno sportu kojim se bave
  • Omogućava dobijanje preciznih informacija o skrivenim uzrocima povreda, kao što su nedovoljna jačina mišića i disbalansi i asimetričnost između određenih mišićnih grupa
Stručnjaci za analitiku u sportu realizuju programe za preveniranje sportskih povreda i indetifikaciju rizika od povređivanja.
 
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista.
19.11.2019.
Stipendista na funkcionalnom testu

Veslač Aleksandar Beđik, VK Partizan

Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.
 
Funkcionalna testiranja - kontrola utreniranosti:
 
-          Određivanje aerobne radne sposobnosti indirektnom metodom (Astrand test)
-          Određivanje aerobne radne sposobnosti direktom metodom i procena VO2max (ergospirometrija)
-          Određivanje anaerobnih sposobnosti – Wingate test 
-          Određivanje anaerobnog praga direktnim merenjem laktata u krvi
 
Testiranja se obavljaju prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista. Dobijeni podaci su od izuzetne važnosti za programiranje i individualno doziranje trenažnog opterećenja, kao i za praćenje efekata treninga. Testom fizičkog napora se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban.
 
U Centru za medicinu i psihologiju sporta svi zainteresovani mogu da obave kompletne sportsko medicinske kontrole i testiranja. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Obavezan deo pregleda podrazumeva kompletne biohemijske analize krvi, antropometrijska merenja, opšti lekarski pregled, EKG. Standardizovani testovi se obavljaju na bicikl - ergometru i Tredmilu – traci.
15.11.2019.
Košutnjak dobija novi sportski savremeni objekat

Radovi na izgradnji veštačke stene za penjanje u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, u Košutnjaku, se bliže kraju.

Pored Atletskog stadiona Zavoda za sport i medicinu sporta RS biće izgrađene dve stene za sportsko penjanje. Prva boulder stena i druga od 17 metara predviđena za težinsko, brzinsko i rekreativno penjanje.
 
Veštačka stena će služiti i za održavanje međunarodnih sportskih manifestacija.
 
Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, sportsko penjanje uvršteno je, po prvi put, u zvaničan program takmičenja.
15.11.2019.
Radovi na multifunkcionalnoj dvorani I Nacionalnog trening centra

Multifunkcionalna dvorana biće izgrađena u sklopu I Nacionalnog trening centra u Košutnjaku. U sebi će sadržati salu za rvanje, džudo, tekvondo, karate, streljaštvo, dizanje tegova, sportsko penjanje. Planiran je i prostor za teretanu, salu za takmičenja i sportove sa loptom, ali i deo za relaksaciju i opuštanje takmičara.

''Izgradnja multifunkcionalne dvorane u Košutnjaku, za sedam sportova, površine 15.179 kvadrata, otpočela je pre pola godine i teče po utvrđenoj dinamici i planu. Završetak ovog objekta se očekuje u prvoj polovini 2021. godine. Plan je i da se izvrši rekonstrukcija upravne zgrade Zavoda za sport i medicinu sporta RS'', kaže direktor ZSMSRS Bojović.
Sve vesti imgMore


                       
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.