Linija
Republicki zavod za sport
21.09.2017.
Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu ZSMSRS

Centar za motorička istraživanja i analitiku u sportu  opremljen je OptoJump sistemom koji se koristi za procenu motoričkih sposobnosti i mehaničkih karakteristika mišićnog aparata i bazira se na neprekidnom emitovanju i primanju signala između foto-dioda. Primenom različitih tehnika skokova procenjuje se repetitivna i eksplozivna snaga nogu, zatim brzina motornog reagovanja i nivo i kvalitet mišićnog zamora. Centar poseduje i najmoderniji ''wireless'' sistem fotoćelija za merenje vremena. Primenjuje se za motorička testiranja pomoću baterije testova za procenu brzine i agilnosti (sprint, repetitivni sprint, prolazna vremena, T-test promene pravca). Sistem se koristi za terenska i laboratorijska testiranja. Za motorička testiranja koriste se i Izokinetički dinamometar, Fitmate pro i Qualisys system.

Kao na slici levo, nakon sportsko medicinskih kontrola, sportistima se obavlja specifična kardiorespiratorna izdržljivost, anaerobni prag i anaerobni kapacitet u cilju individualizacije i optimalizacije trenažnog procesa. Testiranja se obavljaju  prema individualno podešenom protokolu u odnosu na uzrast i nivo forme a u skladu sa preporukama za specifično testiranje sportista.

Na slici desno, testiranja se obavljaju na Izokinetičkom dinamometru. Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa.

Kontrola utreniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih delatnosti Zavoda.

Opširnije o Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu

21.09.2017.
Fudbaleri Partizana na motoričkim testiranjima u Zavodu za sport i medicinu sporta RS

Nastavljeno testiranje kadeta FK Partizan u laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu

U Laboratoriji Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, fudbalerima su stručni saradnici Odeljenja za analitiku u sportu obavili test procene maksimalne potrošnje kiseonika (VO2max), specifičan protokol izdržljivog trčanja na traci, kojim se dobija procena maksimalne potrošnje kiseonika i veliki broj drugih varijabli  neophodnih za što kvalitetnije planiranje i programiranje treninga.

Pored testiranja koja se realizuju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, stručni saradnici odeljenja za analitiku u sportu, Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, testiranja obavljaju i na sportskim kampovima. Testiranja se mogu izvršiti i na terenima sportskih klubova. U Zavodu za sport i medicinu sporta RS, terenska testiranja se obavljaju u Domu sportova i na otvorenim terenima I Nacionalnog trening centra. Sportistima se obavljaju testiranja u terenskim uslovima, primenom opštih i specijalnih baterija motoričkih testova za procenu gipkosti, brzine, snage, agilnosti i izdržljivosti.

21.09.2017.
Draženko Mitrović na sportsko medicinskim pregledima u ZSMSRS

Draženko Mitrović, paraolimpijski reprezentativac Srbije, obavio je danas u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, u Centru za medicinu i psihologiju sporta, redovne sportsko medicinske preglede. Svi ispitanici prolaze detaljan medicinski pregled, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje. Naši stručnjaci, kontrolom i savetima, pripremaju sportiste ka putu poboljšanja njihovih nastojanja. Svakodnevnim angažmanom i poboljšanjem usluga, utičemo na prosperitet i rezultate sportista.

Draženko Mitrović (1979) je srpski atletičar i paraolimpijac. Najčešće se takmiči u bacanju diska u konkurenciji paraplegičara. Na Paraolimpijskim igrama 2008. u Pekingu je osvojio srebrnu medalju u bacanju diska, a na Svetskim prvenstvima u atletici za takmičare sa invaliditetom je osvojio četiri srebrne medalje. U Londonu 2012. na Paraolimpijskim igrama osvojio je srebrnu medalju. 

20.09.2017.
Identifikacija rizika od sportskih povreda

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu pruža mogućnost svim sportistima, sportskim klubovima, savezima i građanima da izvrše dijagnostiku posturalnog statusa na najsavremenijoj opremi Qualisys system.

Dijagnostika podrazumeva 3D kinematičku analizu posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju. Protokol obuhvata osnovni obrazac kretanja kojim se na različite načine utiče na naš lokomotorni aparat. Tada možemo otkriti funkcionalne nedostatke koje u dugoročnom smislu dovode do strukturalnih deformiteta i povreda. Prednost Qualisys sistema je izuzetna fleksibilnost i prenosivost, što olakšava postavku i transport do različitih sportskih prostora gde se mogu vršiti snimanja u skladu sa specifičnostima i potrebama odgovarajućeg sporta. Ovaj sistem je idealan za širok spektar sportskih aplikacija, gde se osim za potrebe istraživanja, koristi i za obuku u trenažnom procesu, ali i kao sredstvo od velikog značaja u prevenciji povreda sportista. Uz pomoć Qualisys sistema za snimanje kretanja dobijaju se izuzetno precizni i potpuno objektivni kvantitativni podaci za računanje zglobnih uglova, ubrzanja, momenata, sila, elastičnosti, deformacija, posture tela, balansa i ostalih važnih karakteristika kretanja.

20.09.2017.
Zavod za sport i medicinu sporta RS kao najbitnija karika u uspehu sportista

U dobro opremljenim laboratorijama Zavoda za sport i medicinu sporta RS vrhunski tim stručnjaka pruža sportistima sve ono što im je neophodno za uspešno bavljenje sportom. Specijalisti medicine sporta rade sportsko-medicinske preglede sportista, stručnjaci u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja vrše kontrolu treniranosti i identifikaciju faktora rizika, a sportski psiholozi obavljaju psihološka testiranja.

Naši stručnjaci, kontrolom i savetima, pripremaju sportiste ka putu poboljšanja njihovih nastojanja. Svakodnevnim angažmanom i poboljšanjem usluga, utičemo na prosperitet i rezultate sportista, kao i na pravilan razvoj dece i omladine.

U ponudi usluga Zavoda za sport i medicinu sporta RS su sportsko medicinska i motorička testiranja, Prvi Nacionalni trening centar – Dom sportova, Atletski stadion, renovirana Trim staza, otvoreni i zatvoreni tereni za košarku, odbojku, fudbal, rukomet, plivalište sa otvorenim i zatvorenim bazenima, hotel Trim a od skora i Omladinsko sportski kamp Karataš.

Zavod za sport i medicinu sporta RS kao baza vrhunskog sporta i unikatan Centar koji funkcioniše po najvišim standardima, zadovoljava sve potrebe u oblasti sporta.

Sve vesti imgMore


 
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.