Линија
Republicki zavod za sport

Садржај

Review article
Bogdanis, G., Papaspyrou, A. & Maridaki, M.
Muscle metabolism and fatigue during sprint exercise:effects of creatine supplementation
 
Veljković, M., Veljković, N., & Dopsaj, V.
The role of exercise in preventing and treating HIV infection and cancer
 
Original articles
Stojanović, D. M., Stojanović, V. M., Ostojić, S., & Fratrić, F.
Is the maximal oxygen consumption single best predictor of shuttle-run test?
 
Ostojić, S., & Stojanović, D. M.
Range of motion in the lower extremity: Elite vs. Non-elite soccer players


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.