Линија
Republicki zavod za sport

Менаџмент тим

мр Горан Бојовић
 ДИРЕКТОР

Спец.  др мед. Тамара Гавриловић
Помоћник директора за 
медицину спорта

др Весна Репић - Ћујић
В.д. помоћника директора за стручни
и развојно-истраживачки рад у спорту

Олгица Милић
В.д. помоћника директора за
економско-финансијске и правне послове 
Алсксандра Влаховић
Помоћник директора за пројекте и планирање

 


                     
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.