Линија
Republicki zavod za sport

Моторичка тестирања у ЗСМСРС

Моторичка тестирања у Лабораторији Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту и теренска тестирања

 
У Лабораторији Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту, спортистима стручни сарадници Одељења за аналитику у спорту батеријом моторичких тестова у лабораторијским условима, врше процену њихових моторичких способности, тестовима за процену гипкости, снаге и јачине различитих мишићних група, стандардним изометријским тестовима којима се прати максимална сила и брзина прираста силе.
 
Спортистима се обављају тестирања и у теренским условима, применом специјалне батерије моторичких тестова за процену гипкости, брзине, снаге, агилности и издржљивости.
 
У Лабораторији Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту, спортистима се обављају моторичка тестирања и на Изокинетичком динамометру. Најсавременији модел изокинетичког динамометра пружа могућност процене кроз три режима рада мишића (изокинетички, изотонични и изометријски). Математичком анализом тестова се добија детаљан увид у стање функције зглоба, међусобни однос агониста и антагониста и билатерално поређење истих мишићних група. При свакој анализи узимају се у обзир пол, узраст, маса тела, као и физичка активност сваког испитаника. На изокинетичком апарату се отпор прилагођава индивидуалним могућностима, па су избегнута било каква оштећења и преоптерећење.

Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.