Линија
Republicki zavod za sport
8.09.2020.

Стручни сарадници Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту на едукацији ''Селективна процена система за кретање''

Новим Правилником о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортиских стручњака, Провера кретног система постала је обавезан део утврђивања посебне здравствене способности за све професионалне спортисте, репрезентативце и стипендисте. У претходном периоду, Одељење за Аналитику у спорту Завода за спорт и медицину спорта РС набавкама опреме и усавршавањем и сертификовањем кадрова је усмерено ка што квалитетнијем пружању услуга нашим спортистима пре свега у делу Провре и процене кретног система.

 
У циљу унапређења квалитета услуга Одељења за Аналитику у спорту сарадници Завода за спорт и медицину спорта РС су били учесници курса за Селективну процену система за кретање (СФМА) ниво 1 и нивоа 2.
 
Селективна процена система за кретање (СФМА) – ниво 1 представља дијагностички систем процене кретног системау ситуацијама када постоји бол, претходна повреда и значајно ограничење кретања у циљу дијагностике узрорака бола или ограничења.
 
СФМА1 је дијаногстички систем омогућава ефикасну и систематичну процену кретног система, одређивање ограничења и дисфункција по питању мобилности, стабилности или моторне контроле. Овај дијагностички систем је посебно погодан у ситуацијама када клијент осећа бол током покрета, долази са историјом повреда или је у процесу рехабилитације.
 
Као логичан наставак овог курса јесте и курс Селективна процена система за кретање (СФМА) – ниво 2.  СФМА2 представља систем корективних вежбања којим се долази до решења, односно којим се унапређују или отклањају уочени недостаци кретног система, односно смањују ризици за даља оштећења.Курсом СФМА2 сарадници Одељења за Аналитику у спорту су оспособљени за примену техника за унапређење мобилности и стабилности тела, као и техникама репрограмирања дисфункција моторне конторле.
 
Сертификацијом сарадника за СФМА1 и СФМА2, Завод за спорт и медицину спорта РС је постао установа једна од ретких у Европи где посебни специфични корисници са значајним ограничењима и боловима могу да добију услугу прецизну дијагностику проблема са којим се суочавају, односно предлог решења за унапређње кретања.
 
Курс и сертификација извршена је од стране Functional movement sreeen система процене и вежбања.

Више icoMore


7.09.2020.

XXXVI Светски конгрес спортске медицине

Позив за регистрацију и пријаву на XXXVI светски конгрес спортске медицине, FIMS2020, Мегарон Атина међународни конференцијски центар, 23 - 26.09.2021.

 36TH WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE - ATHENS - GREECE 2021


Више icoMore


7.09.2020.

Услуге Завода за спорт и медицину спорта Репубике Србије

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије чине специјалисти из области: медицине спорта, технологије тренажног процеса (укључујући и вежбање ради здравља), психологије спорта, информационо документационе делатности у спорту. Такође, постоје службе за правна, економска, маркетиншка и друга питања и кадар различитих профила који се бави одржавањем великог комплекса.

У оквиру Завода за спорт и медицину спорта, од оснивања, ради библиотека фонда близу 8.300 јединица. Различити садржаји о спорту од недавно су доступни и у електронском издању.
 
На простору од 43 хектара налазе се лабораторије за спортско - медицинске прегледе, моторичка и психолошка тестирања, затворени и отворени спортски терени, трим стаза, комплекс отвореног пливалишта, атлетски стадион, Дом спортова, хотел Трим.
 
Услуге лабораторије за прегледе и тестирања (најмодернија опрема за спортско - медицинску, психолошку и моторичку дијагностику, примена савремене методологије тестирања), и објекте спортске намене, поред врхунских такмичара, користе и параспортисти, рекреативци, деца, удружења, школе, факултети, компаније које брину о рекреацији запослених.
 
Готово цео комплекс Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије доступан је и за лица са посебним потребама.

Више icoMore


7.09.2020.

Понуде и програми Националног тренинг центра Завода за спорт и медицину спорта РС

Традиција спортских активности у Кошутњаку је веома дуга. Један део ове шуме је и Национални тренинг центар. Постоји читав низ различитих спортских објеката, од којих су неки одлично уређени, док су поједини у фази изградње. Многи се могу користити бесплатно, док се други плаћају. Објекти су размештени на површини од преко четрдесет хектара. Ту су отворени и затворени терени који су једни од најатрактивнијих у држави. Структура Националног тренинг центра омогућава одвијање бројних садржаја организоване или индивидуалне рекреације за различите групе корисника као и реализацију семинара, спортских кампова, такмичења, манифестација. Дом спортова је објекат са најсавременијим условима који су стављени у функцију спорта, како врхунским спортистима тако и широком кругу спортиста рекреативаца. У склопу Националног центра је и издвојено одељење у општини Кладово, Омладинско Спортски камп Караташ. У току је изградња најзначајнијег инфраструктурног пројекта, Мултифункционална дворана.

Након ублажавања претходно спроведених мера који се односе на вирус COVID-19, све спортске просторије и терени су спортистима и грађанству на располагању, а од данас и базен у Дому спортова. Молимо кориснике да се придржавају правила понашања и коришћења у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.
 
 
У Дому спортова I Националног тренинг центра ЗСМСРС, почео је са радом Кабинет за превентивно - корективну гимнастику. Код предшколске и школске деце у циљу превенције и отклањања лошег држања тела (кичме, груди) и стопала најчешће се примењује корективна гимнастика. Укључивањем у програм деца добијају бесплатан преглед постуралног статуса најсавременијим системом 3D камерама.
 
Од 14.09. почиње и спортско – рекреативни програм ''Школа пливања''. Часови пливања ће бити реализовани 3 пута недељно у затвореном базену у Дому спортова. Понедељком, средом и петком од 9-10 и 15-16 часова. Месечна пропусница за школу пливања ће износити 3000 динара. За двоје деце из исте породице цена услуге ће бити 20% нижа, док за треће дете улазница ће бити бесплатна. Сви заинтересовани могу да се пријаве на благајни Дома спортова или на 066 6410 823 ; 066 6410 723.

Више icoMore


7.09.2020.

Летње Мастерс првенство на базенима Завода за спорт и медицину спорта РС у Кошутњаку

У складу са тренутном здравственом ситуацијом у Србији, поштујући мере надлежних здравствених институција, Пливачки савез Србије прилагодио је календар својих активности. Водећи рачуна о здрављу и добробити свих чланова ПСС померене су све првобитно планиране активности везане за организацију Развојних кампова ПСС.

Летње појединачно и екипно отворено мастерс првенство одржало се у суботу 05.03. на Отвореном пливалишту Завода за спорт и медицину спорта РС у Кошутњаку.
 
По ублажавању мера надлежних институција и јавних здравствених институција утврђено је да су се стекли услови за организовање Развојног кампа ПСС у 2020. години. Камп ПСС биће одржан у Београду, на Кошутњаку од 29.09. до 02.10.2020. године у нешто мањем броју, како би се испоштовали прописане мере.

Више icoMore


4.09.2020.

Нова спортска дворана Националног тренинг центра у Кошутњаку

''Изградња Мултифункционалне дворане у склопу I Националног тренинг центра у Кошутњаку тренутно је највећа инвестиција у спортску инфраструктуру, а нови објекат замишљен је као мултифункционални комплекс за 6 спортова. Модерни тренинг центар налазиће се код постојећег Дома спортова са специјализованим садржајима намењеним борилачким спортовима. У оквиру мултифункционалног објекта налазиће се тренинг садржаји за рвање, џудо, теквондо и карате, као и центри стрељачког и пењачког савеза. Организација унутрашњости осмишљена је да омогући потпуну аутономију за сваки од поменутих спортова, као и све садржаје неопходне за обављање тренажног процеса на највишем нивоу. Поред издвојених целина за појединачне спортове објекат ће поседовати и низ заједничких садржаја, као што су свлачионице, купатила, амбуланту, канцеларијски простор. У оквиру подземне етаже налазиће се 145 паркинг места и стрељана, на приземљу су планирана два борилишта и кошаркашки терен, док ће се на првом спрату налазити још две тренинг сале, као и пратеће канцеларије и свлачионице. Објекат се налази на искошеном терену, па су аутори идејног решења покушали да обликовањем прилагоде морфологији терена, како би сам објекат што мање нарушио природни амбијент у окружењу. На местима где је терен виши објекат зарања у терен, па коси кровови објеката образују јединствену раван доступну пешацима и рекреативном коришћењу. Планирана је стаклена ограда на ивици кровне терасе, а кровна површина биће затрављена и уклопљена у целину са околним тереном и вегетацијом. Осим тежњи да се објекат уклопи у пејзаж, водило се рачуна да се спортска дворана утопи у окружење, природу симулирајући структуре терена и зеленила. Завршетак изградње овог, назовимо га, ''зеленог'' објекта очекује се у другом кварталу следеће године'', изјављује директор Завода за спорт и медицину спорта Горан Бојовић.

 Мултифункционална дворана I Националног тренинг центра Завода за спорт и медицину спорта РС у Кошутњаку

Више icoMore


3.09.2020.

Школа пливања и корективна гимнастика у Дому спортова ЗСМСРС

У склопу Центра за моторичка истраживања и аналитику у спорту ради и Кабинет за превентивно - корективну гимнастику. Хипокинезија, неправилно седење, стајање и дуготрајан рад, неадекватна исхрана, као и разна урођена и стечена оштећења локомоторног апарата последица су савременог начина живота а доприносе нарушавању постуралног статуса и опадању нивоа физичке способности деце, омладине и одраслих. Код предшколске и школске деце у циљу превенције и отклањања лошег држања тела (кичме, груди) и стопала најчешће се примењује корективна гимнастика. Укључивањем у програм деца добијају бесплатан преглед постуралног статуса најсавременијим системом 3D камерама. Основни циљ Кабинета за превентивно - корективну гимнастику је праћење и побољшање постуралног статуса деце и омладине у Републици Србији. Кабинет за корективну гимнастику је адаптиран према највишим међународним стандардима и као такав поседује најновију дијагностичку технологију из ове области. Све програме спроводи интредисциплинарни тим стручњака Завода за спорт. Стручни тим састављен од професора спорта и физичког васпитања и лекара.

 
Сарадници одељења за физичко васпитање и рекреацију Завода за спорт и медицину спорта РС реализују спортско – рекреативни програм ''Школа пливања'', која ће почети 14.09. Часови пливања ће бити реализовани 3 пута недељно у затвореном базену у Dому спортова. Понедељком, средом и петком од 9-10 и 15-16 часова. Месечна пропусница за школу пливања ће износити 3000 динара. За двоје деце из исте породице цена услуге ће бити 20% нижа, док за треће дете улазница ће бити бесплатна. Сви заинтересовани могу да се пријаве на благајни Dома спортова или на 066 6410 823 ; 066 6410 723.
 
За кориснике је отворена и теретана у Dому спортова, на простору од 170 метара квадратних, где су постављене најсавременије машине марке Cybex. Теретана је у функцији целе недеље, а радно време за кориснике је од 7 до 22 сата. Корисницима је на располагању стручно лице за реализацију тренинга као и медицинску подршку која се налази у оквиру Dома спортова Завода за спорт и медицину спорта РС. Могући су вођени и персонални тренинзи. Цене месечних карата су приступачне, а у понуди је и програм ''Max'' (теретана, базен, сауна).

Више icoMore


2.09.2020.

Дом спортова почиње са радом

Поштовани корисници, Дом спортова I Националног тренинг центра Завода за спорт и медицину спорта РС, се од сутра 03.09. отвара за коришћење и реализацију спортских и спортско - рекреатвиних програма. Све спортске просторије спортистима и грађанству ће бити на располагању, осим сауне и затвореног базена, по режиму рада и правилима понашања и коришћења у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

Затворени базен у Дому спортова ће бити доступан од понедељка 07.09.2020. године.
 

Више icoMore


2.09.2020.

Тестирања спортиста на COVID 19 у Заводу за спорт и медицину спорта РС

''Завод за спорт и медицину спорта РС обуставио је до даљег коришћење услуга Дома спортова, затворених спортских терена због пандемије која још увек траје. Терени на отвореном су доступни за коришћење, као и отворено пливалиште. Наши здравствени радници Завода су од марта месеца ове године, на располагању Министарству здравља РС до даљег. Завод за спорт и медицину спорта РС ће на на основу потписане сарадње са Дирекцијом за националне референтне лабораторије у Батајници, учествовати у превентивним мерама и тестирањима спортиста на присуство вируса COVID 19, у складу са смерницама сарадње. Сарадња је омогућена захваљујући подршци Министарству привреде, омладине и спорта и здравље, а све са циљем унапређења заштите здравља спортиста. Тестирања спортиста и спортских стручњака на COVID 19 обављаће се у складу са смерницама сарадње и по индикацијама које утврђује Завод за спорт и медицину спорта РС. Пандемија је у складу са информацијама кризног стаба у фази слабљења, али то није разлог за превелико опуштање. Одговорно понашање остаје модел који морамо усвојити и за убудуће јер постовањем мера, чувамо пре свега своје здравље али и својих најближих'', генерални директор Завода за спорт и медицину спорта РС г. Горан Бојовић.

 
''Унапред се захваљујем на одговорном понашању спортиста према сопственом али и здрављу других'', закључује Бојовић.

Више icoMore


2.09.2020.

ДЕЛУЈМО ПРЕВЕНТИВНО И БУДИМО ОДГОВОРНИ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА

Министарство здравља РС

Молимо вас да у циљу спречавања заражавања и преношења инфекције у Републици Србији, али и у циљу заштите вашег здравља, предузмете следеће мере:
  • у наредним данима смањите контакте са другим особама;
  • често перите руке сапуном и водом или користите средство за дезинфекцију;
  • избегавајте додиривање лица, уста, носа и очију;
  • избегавајте блиски контакт са особама које имају симптоме инфекције;
  • избегавајте поздрављање и одржавајте раздаљину од најмање једног метра;
  • користите маске које прекривају нос и уста када боравите у затвореним просторијама;
  • често проветравајте просторије у којима боравите;
  • ако осетите симптоме инфекције органа за дисање (повишена температура, кијавица, кашаљ, цурење из носа, отежано дисање или друго), одмах ставите маску преко уста и носа, појачате хигијену руку (прање топлом водом и сапуном), избегавајте контакте са другим особама, користите марамицу кад кијате или кашљете, и позовите телефоном епидемиолога института или завода за јавно здравље надлежног за подручје у коме боравите. Од епидемиолога ћете добити упутства о даљем поступку.
Молимо вас да у потпуности поступате у складу са добијеним упутствима.
 
Унапред вам се захваљујемо на одговорном понашању према сопственом здрављу, као и према здрављу свих становника Републике Србије.


Више icoMore


Странице: < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа >

                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.