Линија
Republicki zavod za sport

Историјат

Завод први, у циљу унапређења физичког васпитања у школама израђује методологију праћења физичког развоја и физичких способности школске деце и омладине Београда узраста од 7 до 19 година.

 

     Овај систем мерења Завод реализује преко наставника обучених на семинарима које организује Завод током 30 година у свим Основним и средњим школама (око 200 000 ученика). Резултати ових мерења знатно утичу на унапређење физичког васпитања у школама преко створених норматива физичког развоја и физичких способности посебно за сваки узраст. Ова лонгитудинална испитивања показују да су деца и омладина Београда све развијенија, да брже сазревају али да им физичке способности опадају.

Слична испитивања која обухватају знатан број деце предшколског узраста омогућавају да се утврде поремећаји држања (постурални поремећаји) чији организовани третман у виду корективне гимнастике широко се одвија у низу спортских центара Београдских општина и самом Заводу. Завод је први сачинио елаборат о паралелном спортском и професионалном образовању за спорт талентоване деце предвиђајући оснивање спортских гимназија, колеџа и сл.

 

     Стручњаци Завода већ преко 20 година (од 1984. године) континуирано прате био-психо-социјални статус и физичке способности перспективних младих спортиста Србије, анализирају ниво њихове спортске припремљености и дају предлоге тренерима за унапређење њиховог тренажног процеса. Годишње се мери између 500 и 700 младих спортиста у преко 20 спортских грана на више различитих локација.

Завод је био иницијатор, један од главних организатора најмасовнијег мерења физичког статуса, физичких и функционалних способности становника читаве Југославије старих од 6 до 60 година.

У периоду од 1962. до 1964. године измерено је близу 90 000 становника, чиме се стекао основни увид у физички статус и физичке способности становништва. Завод је међу првима пројектовао спортско рекреативну активност према професионалној делатности укључујући и сеоско становништво.

Завод се први бавио урбанистичким и архитектонским планирањем објеката физичке културе, израдом елемената, норми и стандарда за ове објекте и давао стручно - саветодавну помоћ првенствено за неразвијено подручје Републике Србије.

     Завод је први покушао и у једном периоду успео да специјалном спортско – медицинском заштитом буду обухваћени сви активни спортисти и учесници у организованој спортској рекреацији. Завод је међу првима примењивао физичко вежбање у терапијске сврхе (хипертензија, дијабет, претерана гојазност и др.).

 

     Завод и даље врши проверу здравља, морфолошког статуса и функционалних могућности свих регистрованих спортиста Београда и оцењује њихову такмичарску способност.

 

     Једна од најзначајнијих делатности Завода у протеклом периоду је његова информативно – документациона и издавачка делатност, које су почеле оснивањем Завода и непрекидно трају. Документација статистичких података о укупном стању физичке културе у Југославији али првенствено у Србији (организовање, планови развоја, финансирање, школовање стручних кадрова, објекти за физичку културу), затим о резултатима наших спортиста на великим међународним спортским такмичењима достављана је свим корисницима који су могли да утичу на организовање и развој спорта у Србији.

 

     Посебна пажња посвећена је обради домаће и стране стручне литературе. Коришћењем, првенствено богате стручне периодике која је редовно стизала у Библиотеку Завода (25 домаћих и 35 страних часописа), омогућено је да се у виду превода издаје велики број публикација. „Библиографија физичке културе“, „Информације из области физичке културе“, „Информативни билтен физичке културе“, „Савремени тренинг“, Избор радова из стране литературе и др., од којих су најзначајније биле „Савремени тренинг“ и „Информативни билтен физичке културе“, намењени спортским тренерима и руководиоцима спорта.

Даљи рад Завода је првенствено усмерен на развој врхунског спорта, почев од дечијег и омладинског спорта и информационо – документациону делатност у циљу што веће афирмације Српског спорта.


                       
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.