Linija
Republicki zavod za sport
24.07.2017.

IX međunarodna letnja škola o kardiovaskularnim bolestima sa glavnom temom “Kontrola faktora rizika, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti“


Na poziv Prof. dr Nathan D. Wonga sa Univerziteta Kalifornija, SAD, naša doktorka dr Jadranka Plavšić, specijalista medicine sporta, učestvovala je i predavala na IX ECPD MEĐUNARODNOJ LETNJOJ ŠKOLI O KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA sa glavnom temom “Kontrola faktora rizika, dijagnostika i tretman kardiovaskularnih bolesti“,  u Bečićima od 26. – 30.06.2017. godine u hotelu "Splendid". Ovu letnju školu organizuje Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd – ECPD Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u okviru ECPD Međunarodnog programa transfera sistema znanja, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne politike Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN), Svetskom federacijom za srce (WHF) i Evropskom asocijacijom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju (EACPR).

Predsednik saveta škole je akademik prof. Dr Vladimir Kanjuh, SANU, direktor je akademik Prof. dr Nathan D. Wong, Univerzitet Kalifornija, SAD, a kodirektori su Prof. dr Ian Graham, Trinity Collage, Irska, akademik prof. Dr Miodrag Ostojić, SANU, akademik prof. dr Duško Vulić, univerzitet u Banja Luci i doc. dr Nebojša Kavarić, Regionalni kordinator za zdravstvo i ekološke studije ECPD.

Škola je akreditovana od strane European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) sa 23 boda KME za učesnike.

 

Naša doktorka je imala veliku čast da je na inicijativu  Prof dr Nathan D. Wong-a uvrštena u 7 nagrađenih učesnika i da je kotizaciju za učešće i predavanje pokrio Edwards Lifesciences Fellowship awards.

Svečano otvaranje je organizovano 26.06.2017. godine u 15 časova u Hotelu "Splendid" u Bečićima. Nakon otvaranja i pozdravnih reči direktora škole i prisutnih profesora predavača, kao i predstavljanja prisutnih i promocije 7 stipendista organizovana su predavanja. Prvog dana predavanja su održali akademik Prof. dr Nathan D. Wong, akademik prof. Dr Vladimir Kanjuh, akademik prof. dr Senka Mesihović - Dinarević i Prof. dr Ian Graham na temu Patogeneza ateroskleroze i primarna prevencija KVB.

Narednih dana predavanja su po programu održavana od 9 časova ujutru do 16 časova popodne a grupisana su tematski

27.06.2017. godine

Prevencija i menadžment kardiovaskularnog faktora rizika

(akademik Prof. dr Nathan D. Wong, Prof. dr Ian Graham, dr Jadranka Plavšić, Prof.dr Aleksandar Redžek)

28.06.2017. godine

Atrijalna fibrilacija, srčana insuficijencija i menadžment hipertenzije

(Prof. dr Ivan Tasić, Prof dr Mirza Dilić, dr Tamara Kovačević Preradović)

29.06.2017. godine

Tretman akutnog koronarnog sindroma i interventna kardiologija

(akademik prof. Dr Miodrag Ostojić, Prof drr Milan  Nedeljković, Prim. dr sc. med Vladimir Mitrov)

30.06.2017. godine

Iznenadna srčana smrt / Rehabilitacija

(akademik prof. Dr Vladimir Kanjuh, Prof. dr Milica Lazović)

Dr Jadranka plavšić je 27.06.2017. godine održala predavanje "Sportskomedicinski pregled - preventivna uloga Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije". U okviru predavanja prisutni su upoznati sa sadržajem sportskomedicinskog pregleda, onim šta se sve radi u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije i kako izgledaju pregledi sportista u Srbiji, kako su pregledi regulisani pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima i zakonom o sportu.

Akademik Prof. dr Nathan D. Wong je pohvalio predavanje i zahvalio se na prisustvu i predavanju.

Po završetku škole svim učesnicima uručeni su sertifikati. Na dodeli diploma akademik prof. dr Negoslav Ostojić, izvršni direktor ECPD je pozvao našu doktorku da bude predavač i na letnjoj šlokli sportske medicine. Usledio je i poziv od Doc. dr Nebojše Kavarića, regionalnog koordinatora ECPD za zdravstvene i ekološke studije, Direktora Doma zdravlja Podgorica da se lekari Zavoda uključe i u predavanja na preventivnoj pedijatriji Crne Gore 2018. godine.

Prisustvo velikog broja učesnika kardiologa iskorišćeno je za razmenu stručnih i naučnih iskustava kao i ostvarenje kontakata za buduće saradnje i istraživanja u oblasti preventivne kardiologije. Prof. dr Ian Graham je pozvao prisutne da se uknjuče u projekte i da napišu i apliciraju za sredstva pri njegovom institutu.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.