Linija
Republicki zavod za sport
19.05.2017.

Naučna konferencija u Opatiji


U periodu od 10. do 14.05.2017. godine održana je naučna konferencija 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY  u Opatiji u Hrvatskoj u organizaciji Kineziološkog fakulteta iz Zagreba a pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije nauka i umetnosti i uz podršku FIEP (Federation Internationale D` education Physique) i INSES (International Network of Sport and Healt Sciences).

Konferencija je bila veoma posećena. Registrovano je 320 učesnika iz 41 zemlje širom sveta. Bili su prisutni dekani skoro svih Fakulteta sporta iz okruženja. Na konferenciji je uvodna predvanja pred svaku sesiju održalo više uvaženih međunarodno priznatih profesora (Rodney K. Dishman, Zeevi Dvir, Gong Bin Shan, Anita Hoeckelmann, Leigh Robinson, Mark de Ste Croix, Nejc Šarabon, Marc Lochbaum, Katarina Tomljenovic Borer, Goran Marković, Dragan Primorac, Bred Schoenfeld, Govindasamy  Balasekaran, Mets Nilson, Javier Fernandez Rio, Will Hopkins, Stephen Silverman…).

Održano je i nekoliko simpozijuma sa temom Helth kinesiology - phisical activiti and chronic diseas, New technologies in physical education, Science in dance. Tokom ova tri dana po raznim tematskim sesijama prezentovano je 252 rada u vidu usmenih i poster prezentacija. Sva tri dana od 11. do 13.05.2017. godine u periodu od 13 do 14 časova održana je poster sesija sa temama A: Kinesiology of top level sports, B: Biomechanics and motor control, C: Kinesiological recreation, D: Management of sports, E: Adapted physical activity, F: Kinesiology and social science, G: Biology and medicine of sport and exercise, H: New technologies in physical education – FIEP, I: Science in dance, J: Physical conditioning, K: Research methodology, L: Phisical education, M: Physical activity and dental health. U okviru sesije Biology and medicine of sport and exercise prezentovala sam  rad sa temom DIFFERENCES IN ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF LEFT AND RIGHT BODY SIDE IN ATHLETES WHO PRACTICE KARATE AND JUDO“. Rad je dobio dobre komentare kako od profesora moderatora sesije tako i od prisutnih. Abstrakt je štampan u Knjizi radova (Conference Proceedings). Ova međunbarodna konferencija je iskorišćena da se razmene stručna iskustva.

Ova konferencija se nalazi i u kalendaru Evropskog koledža sportskih nauka (ECSS).Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.