Linija
Republicki zavod za sport
17.01.2017.

Testiranja u Zavodu za sport i medicinu sporta RS


Pored sportsko medicinskih pregleda i testiranja (kontrole koje se sastoje iz: biohemijska analiza krvi, antropometrijska merenja, EKG u miru, opšti lekarski pregled, ultra zvuk srca, spirometrijski i ergospirometrijski test) koja se realizuju u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, testiranja obavljaju i stručni saradnici odeljenja za analitiku u sportu, Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu. Testiranja obavljaju u laboratoriji Centra i vrše terenska testiranja. Testiranja se mogu izvršiti i na terenima sportskih klubova i na sportskim kampovima.

Nakon detaljnog medicinskog pregleda, u Centru za medicinu i psihologiju sporta, gde im se utvrđuje zdravstveno stanje, sportisti se testiraju u Centru za motorička istraživanja i analitiku u sportu na Izokinetičkom dinamometru i na sistemu za snimanje kretanja, Qualisys sistemu. Prednost Qualisys sistema je izuzetna fleksibilnost i prenosivost, što olakšava postavku i transport do različitih sportskih prostora gde se mogu vršiti snimanja u skladu sa specifičnostima i potrebama odgovarajućeg sporta. Ovaj sistem je idealan za širok spektar sportskih aplikacija, gde se osim za potrebe istraživanja, koristi i za obuku u trenažnom procesu, ali i kao sredstvo od velikog značaja u prevenciji povreda sportista. Uz pomoć Qualisys sistema za snimanje kretanja dobijaju se izuzetno precizni i potpuno objektivni kvantitativni podaci za računanje zglobnih uglova, ubrzanja, momenata, sila, elastičnosti, deformacija, posture tela, balansa i ostalih važnih karakteristika kretanja. Izokinetička dijagnostika je postupak procene neuromišićne funkcije u kom se kompjuterskom tačnošću, u aktivnom pokretu, beleže svi potrebni parametri (snaga pojedinih mišićnih grupa, obrtni moment, indeks zamora, amplituda pokreta zgloba i ostvareni rad za pojedine mišićne grupe). Matematičkom analizom testova se dobija detaljan uvid u stanje funkcije zgloba, međusobni odnos agonista i antagonista i bilateralno poređenje istih mišićnih grupa. Stručni saradnici Centra za motorička istraživanja i analitiku u sportu, sportistima vrše i opšte i specifične baterije testova na terenu i laboratoriji posle kojih se dobija kompletan uvid u motorički status sportiste.Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.