Linija
Republicki zavod za sport
18.05.2016.

Održan domaći kurs prve kategorije sa temom „Urgentna stanja u sportu“


Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije je organizovao domaći kurs prve kategorije, sa temom „Urgentna stanja u sportu“ koji je održan u restoranu „Satelit“ na otvorenom plivalištu Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije (br. akreditacije A-1-847/16) za lekare, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre i medicinske tehničare sa 11 bodova za predavače i 6 bodova za učesnike. Prijavljen je za 250 slušalaca a prisustvo kursu je besplatno.

Predavači su bili pukovnik doc. Dr Milić Veljović, specijalista anesteziologije i intenzivne terapije, pukovnik Ass. dr Dragan Đorđević specijalista anesteziolog reanimarolog, pukovnik Ass. dr Ivo Udovičić specijalista anesteziolog reanimatolog, dr Rade Vuković, specijalista anesteziolog reanimatolog, primarijus dr sci. med. Krasimirka Grujić specijalista anesteziolog reanimatolog, dr Irena Popović specijalista anesteziologije i reanimatologije, dr Milica Milenković-Stanković specijalista anesteziolog reanimatolog, dr Igor Vasković specijalista anesteziolog reanimatolog, dr Ivana Krstić-Lazić specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, major Nebojša Damjanović specijalista anesteziologije sa reanimatologijom (svi sa Vojnomedicinske akademije iz Beograda) i Ass. dr Goran Vukomanović specijalista pedijatrije. Među predavačima su bila i dva internacionalna instruktora za BLS (Basic Life Support) i ALS (Advianced Life Support) tako da je po završetku teorijskog dela urađena i praktična demonstracija na lutkama. Prisutni su u okviru ovog dela mogli da probaju rad na lutkama (reanimaciju i intubaciju). Interesantne teme i odlični predavači učinili su da ovo bude veoma posećen kurs. Bilo je prisutno oko 250 lekara, biohemičara, stomatologa, fizioterapeuta, medicinskih sestara, tehničara i trenera što je doprinelo da se povede i dobra diskusija na teme.

Kurs je mediski propraćen od strane SOS kanala i Sportnetwoork-a, a podržali su ga i prijatelji naše kuće.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.