Linija
Republicki zavod za sport
7.08.2020.

Ragbisti na terenskim testiranjima u OSK ''Karataš''


U Omladinsko – sportskom kampu ''Karataš'' Zavoda za sport i medicinu sporta RS, trenažne procese i pripreme za buduća takmičenja sprovode mladi ragbisti U - 15. Stručni saradnici Zavod za sport i medicinu sporta RS, profesori fizičke kulture i lekari različitih specijalnosti pružaju kompletan  nadzor nad mladim i perspektivnim sportistima koji borave u našem kampu.

 
Specifičnom baterijom motoričkih testova ragbistima su odrađeni testovi za procenu brzine, agilnosti, gipkosti, specifične agilnosti, snage i preciznosti.
 
Kamp raspolaže sa kompletnom sportskom infrastrukturom. Tu ulaze otvoreni i zatvoreni sportski tereni, sportski rekviziti, sportska ambilanta kao i specijalno koncipirana sportska ishrana. Ishrana je pažljivo koncipirana potrebama sportista, i umnogome pomaže sportskim trenerima da pravilno doziraju intenzitet treninga.
 
Omladinski kamp KARATAŠ
Đerdapski put bb, Kladovo
faks: +381 19 809 036
tel: +381 19 809 009
e-mail: kamp.karatas@rzsport.gov.rs
 


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.