Linija
Republicki zavod za sport
10.01.2020.

Kontrole utreniranosti


Funkcionalnim testom opterećenja, proverava se reackija organizma na fizički napor i sposobnost organizma da se izloži fizičkom naporu. Bilo ko da planira da se podvrgne fizičkom naporu treba da prođe kroz određene nivoe zdravstvene kontrole.

Zatim se pristupa testu fizičkog napora gde se određuje nivo i stepen fizičkog napora za koji je svaki pojedinac sposoban. Nakon testa lekari utvrđuju da li je osoba uopšte sposobna da se bavi sportom i daju savet na koji način bi pojedinac trebalo da se izlaže fizičkom naporu.
 

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

  • Fizikalni pregled po sistemima
  • Antropometrija: merenje telesne visina, telesna masa, određivanje telesne kompozicije – određivanjeprocenta telesnih masti, mišića, koštanog tkiva i vode
  • Elektrokardiografija (EKG)
  • Spirometrija
  • Laboratorijske analize krvi (kompletna krvna slika, sedimentacija, biohemijske analize: glikemija, urea, ukupni holesterol, trigliceridi, transaminaze, gvožđe u serumu)
  • Ultrazvučni pregled srca
  • Funcionalni test opterećenja – kontrola utreniranosti

Konačan izveštaj se donosi na osnovu procene zahteva sporta i na osnovu sportske discipline kojom se ispitanik bavi.

U Zavodu za sport i medicinu sporta RS vrši se psihodijagnostika i procena takmičarske pripremljenosti svih kategorija sportista.

Zavod za sport i medicinu sporta RS ima dug staž u radu sa vrhunskim sportistima, perspektivnim sportistima i drugim kategorijama sportista.

Primarna aktivnost Zavoda za sport i medicinu sporta RS odnosi se na utvrđivanje zdravstvenog statusa i funkcionalnih sposobnosti sportista svih kategorija, u interesu očuvanja zdravlja i radne sposobnsoti.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.