Linija
Republicki zavod za sport
6.11.2019.

Zavod za sport i medicinu sporta RS, primer dobrih sistemskih rešenja


Ova moderna istraživačka i razvojna ustanova, sa tradicijom dugom preko šezdeset godina, temelj je stručne podrške sportu i rekreaciji u Srbiji. Nezaobilazan faktor u donošenju strateških odluka u toj oblasti.

 
Da bi sportisti današnjice stigli do titula, medalja i pobeda, nisu dovoljni samo velika želja, spremnost na odricanje i lični entuzijazam. Potreban im je čitav prateći sistem, koji će im omogućiti da uzrastaju do nivoa šampiona. A najbolji primer za to je Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, koji svojom funkcijom već dugo svedoči o organizovanom unapređenju ovdašnjeg vrhunskog sporta i rekreacije.

Danas je to pouzdano utočište srpskih sportista, moderna istraživačka i razvojna ustanova, čiji je cilj stručna podrška sistemu sporta i rekreacije u Srbiji. Nezaobilazan je faktor u donošenju strateških odluka u vezi sa sportom, jer pruža podršku u raznovrsnim praktičnim aktivnostima. Čini to kroz stalno praćenje i usavršavanje stručnog rada, uz korišćenje najnovijih saznanja iz domena trenažne tehnologije, kroz kontrolu pripremljenosti takmičara, savetodavnu pomoć i kroz različite oblike stručnog usavršavanja kadrova.

Delatnost Zavoda određena je Zakonom o sportu. Podrazumeva periodično testiranje i praćenje antropoloških karakteristika dece, omladine i odraslih. Kontroliše utreniranost sportista, uz stručnu i savetodavnu pomoć. Upravlja matičnim evidencijama u domenu sporta i njihovo publikovanje.
 
Uticaj Zavoda na formiranje nacionalnih standarda u domenu sportsko-medicinskih pregleda i motoričkih testiranja je veliki. Ostvaruje ga vrhunski tim stručnjaka iz medicine i sportskih nauka. Sportistima su na raspolaganju kapaciteti u Odeljenju za specijalnu zdravstvenu zaštitu vrhunskih sportista u Košutnjaku i na Tašmajdanu, zatim Kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Laboratorija za psihologiju. Laboratorija za motorička testiranja i izokinetičku dijagnostiku je od naročitog značaja za trenere i sportiste, jer tu stiču uvid u stanje pripremljenosti. Uz takvu stručnu pomoć, ostvaruju optimalni program treniranja, praćenja efikasnosti i korekcije trenažnog procesa. Sve službe opremljene su savremenim aparatima.
 
U Zavodu se razvija i značajna izdavačka delatnost. Izlaze monografije i periodične publikacije. Formirana je i biblioteka sa oko 20.000 naslova: stručne monografske i serijske publikacije, doktorski i magistarski radovi saradnika.
 
Direktor ZSMSRS Goran Bojović skreće pažnju na aktivnosti koje su utvrdile organizacionu strukturu Zavoda i proširile prostor delovanja:

''Veoma je značajno što pri našem sistemu funkcioniše i hotel ''Trim'' kao i Omladinsko - sportski kamp ''Karataš'', koji se prostire na više od 15 hektara i poseduje 54 objekta, sa salama, bazenima, restoranima, otvorenim igralištima. Rekonstrukcija postojećih objekata uveliko je u toku. Posebno treba istaći da je prošao generalni urbanistički plan Košutnjaka, koji otvara mogućnost izgradnje novih objekata za sportske i medicinske potrebe''.
 
Zavod za sport i medicinu sporta RS se nalazi u Košutnjaku, u jednom od najlepših delova Beograda. Okružen je šumom i zelenilom. Na površini od 43 hektara čine ga dva kompleksa. U prvom gornjem se nalaze Upravna zgrada, Dom sportova, mnoštvo otvorenih sportskih terena, kao i smeštajni kapaciteti hotela ''Trim''. U Donjem kompleksu su otvoreno plivalište sa pet bazena, uključujući olimpijski bazen koji se nakol letnje kupališne sezone natkriva.
 
Dom sportova je ostvarenje stare ideje o uređenju jedinstvenog prostora za trening vrhunskih sportista i reprezentativaca, s tim da ga mogu koristiti i rekreativci. Na površini nešto većoj od 5.000 kvadratnih metara, nalaze se potpuno adaptirane i tehnički osavremenjene prostorije koje pružaju vrhunske uslove za različite sportske aktivnosti. U to su se do sada već uverili naši najbolji sportisti, od boksera i karatista, preko plivača i košarkaša, do rukometaša, odbojkaša i paraolimpijaca. Građanstvu se nude brojni sadržaji: sale, bazen, teretana, sauna, različiti programi vežbanja.
 
Otvoreni bazeni su potpuno rekonstruisani, zajedno sa tribinama i zgradom za sportiste, dok je bazen-hala dostupna u široj skali korisnika, od reprezentativaca do rekreativaca. Na Trim stazi ''Košutnjak'', dugačkoj 1.200 metara, obnovljen je poligon za vežbanje, postavljeno novo osvetljenje i stanice sa preporukama za vežbanje. Atletski stadion, prvi takve vrste u Srbiji, ima šest trkačkih staza, sa izdvojenim delom za skakačke discipline. S obzirom da ima gledalište od 1.700 mesta, ispunjava uslove i za održavanje regionalnih takmičenja.
 
Zavodov Kabinet za preventivnu korektivnu gimnastiku osnovan je da bi se pratilo i poboljšalo stanje nekih delova tela kod dece, omladine i sportista, kao i motorički razvoj dece. Roditeljima i deci tu se ukazuje na značaj ranog otkrivanja poremećaja u držanju tela i na mere prevencije.
 
Informaciono - dokumentaciona delatnost u Zavodu obuhvata dokumentovanje statističkih podataka, sportskih rezultata i stručne literature, pripremu informacionih materijala, međunarodnu saradnju i bibliotečki rad.


                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.