Linija
Republicki zavod za sport
10.01.2019.

Korektivna gimnastika u Zavodu za sport i medicinu sporta RS


Rad sa decom i mladim sportistima

Visokokvalifikovani stručnjaci Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije su obrazovali program  preventivno – korektivne gimnastike za decu osnovnoškolskog uzrasta. Cilj je da se efikasnom metodologijom rada obezbedi osnova za formiranje dobrog obrasca držanja tela koje podržava i dobar posturalni status.

Program preventivno - korektivne gimnastike je obrazovan za decu kod koje je ustanovljen deformitet posturalnog statusa, ali obuhvata i školarce kod kojih postoje indicije da se naruši dobra postura tela. Korektivnu gimnastiku, radnim danima u prepodnevnim i poslepodnevnim terminima, realizuju  pedagozi fizičke kulture u specijalizovanoj sali Nacionalnog trening centra.

Procena posture tela 3D sistemom za kinematičku analizu tela

Najsavremenija metoda merenja samo u Zavodu

U Vodećoj naučnoistraživačkoj ustanovi sporta može  da se uradi  kinematička analiza posturalnog statusa u statičkim uslovima i kretanju, primenom 3D sistema za kinematičku analizu kretanja. Statičko posturalna analiza obezbeđuje precizne informacije o strukturalnim devijacijama unutar kinetičkog lanca i daje podatke o simetriji različitih strana tela.                        
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.