Linija
Republicki zavod za sport
13.11.2018.

Zavod na HISP/ISVH Kongresu


Beograd je od 26. do 28. oktobra  ugostio najeminentnije svetske stručnjake iz oblasti kardiovaskularne medicine i to kao domaćin zajedničkog kongresa Međunarodnog udruženja za vaskularno zdravlje (ISVH) i Udruženja centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga (HISPA).

 
Kongresu u Kraun plazi su prisustvovali i ugledni lekari iz našeg regiona. U okviru sesije Sport i kardiovaskularno zdravlje (Zajednička sesija HISPA-e i Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije) predavanja su održale dr Milena Antić, na temu "Kardiološka evaluacija sportista" i  dr Gordana Korolija,  na temu"Interpretacija EKG zapisa kod sportista". Doktorka Tamara Gavrilović održala predavanje na temu "Značaj umerene, kontrolisane fizičke aktivnosti u prevenciji KVB i dijabetesa".
 
 
Kroz veliki broj sesija, kongres je ukazao na neophodnost personalizacije u prevenciji, dijagnostici i lečenju kardiovaskularnih bolesti,  koje su postale opasan ubica savremenog čovečanstva. Ovom prilikom vođene su i brojne rasprave vezano za  adekvatno merenje krvnog pritiska, što  je izazov 21. veka.
 
 
Prilikom otvaranja kongresa, prof. dr Nebojša Tasić, predsednik svetskog Udruženja za vaskularno zdravlje i predsednik udruženja HISPA, istakao je veliku odgovornost lekara i sestara u medicinskim izazovima, budući da zvanični podaci govore  da je tokom prošle godine od infarkta i šloga svakog sata život gubilo šestoro ljudi a svakog dana 147 građana Srbije.


                      
Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.