Linija
Republicki zavod za sport
9.07.2018.

Internacionalna konferencija u Poreču


U period od 24. do 27.06.2018. godine u Poreču, Hrvatska, održana je 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018 "Movment in Human Life and Health" u organizaciji Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia i Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, Serbia, a pod naučnim pokroviteljstvom Internatiola Association of Sport Kinetics (ISAK) i partnerima Faculty of Education, University of J.J.Strossmayer, Osijek, Croatia, Federation Internationale d`Education Physique (FIEP) Europe, Croatian Kinesiology Association. Svečano otvaranje je održano 24.6.2018.godine u sali A Hotel Laguna Parentium. Prisutnima su se obratili Prof. Wlodimierz Starosta president of the ISAK, State Research Institute of Sport in Warsaw (Poland), Assoc.

Sledećeg dana dr Jadranka Plavšić, predstavnik Zavoda za sport i medicinu sporta RS, je u okviru poster sesije prezentovala rad "Respiratry parameters of two volleyball teams (professional and university team" u vidu postera. Rad je pisan na inicijativu kolege Shihab Aldin Al Riyami iz Muskata, Oman koji je sa svojim timom lekara obavio merenja respiratornih parametara (spirometriju) dvema grupama odbojkaša (profesionalnom timu i univerzitetskom timu) na fakultetu Sultan Qaboos University, Muscat, Oman gde je zaposlen u nastavi a dr Jadranka je statistički obradila podatke. Uz konsultaciju sa kolegom iz Omana napisan je abstrakt za ovu konferenciju.Sva prava zadržana © 2011 Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije.Dizajn i razvoj Neotek d.o.o.