Линија
Republicki zavod za sport
11.09.2019.

Библиотека Завода за спорт и медицину спорта РС


Библиотека Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије је библиотека специјалног типа. Фонд Библиотеке чине стручне монографске и серијске публикације (часописи и новине, алманаси, годишњаци, зборници, извештаји, статистички билтени, библиографије итд.) мањи број докторских и магистарских дисертација сарадника, документација и радови сарадника Завода. Фoнд Библиотеке има више од 8.000 јединица библиотечке грађе.

 


Структура фонда се углавном односи на:

спорт уопште; поједине спортове (гимнастика, одбојка, тенис, фудбал, џудо, карате, атлетика, скијање, пливање, ватерполо, хокеј итд.); на поједине аспекте изучавања спорта (историју спорта, спортска правила, норме, игре, спортски тренинг итд.); спорт инвалида; спортска такмичења (олимпијске игре, медитеранске игре, светска и европска првенства, школска такмичења итд.); образовање кадрова у спорту (професора, тренера итд.); физичко васпитање и рекреацију (у предшколском узрасту, у школама, у радним организацијама итд.), истраживања у физичкој култури; медицину (медицину рада, медицину спорта, спортске повреде, рехабилитацију спортиста, мерења, испитивања и тестирања физичке способности, хигијену итд.), биохемију, биофизику, биомеханику; психологију, спортску психологију, педагогију, антропологију, антропометрију, андрагогију, социологију итд; грађевинарство и архитектуру (спортских објеката, терена за рекреацију, базена, итд.).


Библиотечку грађу могу користити интерни и екстерни корисници. Интерни корисници су сви запослени и пензионери у Заводу. Екстерни корисници су професори, истраживачи, научни радници,  наставници и студенти у институцијама за академске и струковне студије у земљи и иностранству, спортски стручњаци и стручњаци у спорту, чланови спортских савеза (гранских, општинских, националних) и других спортских организација и државних институција, чланови института и остала физичка лица у систему спорта.

Опширније                      
Сва права задржана © 2011 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије. Дизајн и развој Неотек д.о.о.